WissemaGroup


WissemaGroup brengt verandering

WissemaGroup adviseert organisaties en mensen in organisaties. Wij laten bestuurders, managers, medewerkers en de ondernemingen en instellingen waar zij werken excelleren.
WissemaGroup brengt verandering, met  een strategisch perspectief en gericht op succes in een veeleisende, dynamische omgeving.

WissemaGroup mobiliseert en verbindt

Verandering gaat niet zonder de bijdragen van klanten, medewerkers, ketenpartners en stakeholders. Zij geven er voor een belangrijk deel richting en vaart aan…. als ze daar voor gevraagd worden. WissemaGroup betrekt alle spelers, daagt ze uit en regisseert ieders inbreng. Transparant, enthousiasmerend en besluitvaardig.

Organisaties waar mensen er toe doen!

WissemaGroup werkt voor organisaties waar mensen er toe doen, organisaties waar medewerkers door hun grote betrokkenheid, hun individuele capaciteiten en briljante teamwork het verschil maken. Deze organisaties kenmerken zich door verbinden, uitnodigen en uitdagen. Ze verbinden de buitenwereld met de binnenwereld, verhelderen vraagstukken voor alle betrokkenen en combineren hun competenties voor het realiseren van baanbrekende oplossingen.

Advisering en procesbegeleiding

Rollen die de adviseurs van WissemaGroup vervullen in verandertrajecten zijn die van adviseur, projectleider en procesbegeleider. We vullen aan op de kennis en (verander-)competenties die je als organisatie zelf in huis hebt. En als we in onze gezamenlijke capaciteiten een lacune zien doen we een beroep op ons uitgebreide netwerk.

Coaching en schaduwadvies

Regelmatig ondersteunen de adviseurs van WissemaGroup bestuurders en managers op de achtergrond. We bieden ze een klankbord voor hun ideeën en helpen richting te geven aan individuele ontwikkeling.