Visie

Organisaties laten excelleren

Excelleren begint bij je visie en ambitie, begint bij de gedeelde visie en ambitie van de organisatie.
Strategie geeft een visie vleugels, is  een plan dat tegelijk goeddoortimmerd en stoutmoedig kan zijn, een plan van vastomlijnde stappen of van innovatieve experimenten.
Verandering kan niet zonder implementatie. Implementatie levert de resultaten die de visie tot leven brengen.

Organisaties waar mensen er toe doen!

WissemaGroup werkt voor organisaties waar mensen er toe doen, organisaties waar medewerkers door hun grote betrokkenheid, hun individuele capaciteiten en briljante teamwork het verschil maken. Deze organisaties kenmerken zich door
verbinden, uitnodigen en uitdagen. Ze verbinden de buitenwereld met de binnenwereld, verhelderen vraagstukken voor alle betrokkenen en combineren hun competenties voor het realiseren van baanbrekende oplossingen.

Advisering en procesbegeleiding

Rollen die de adviseurs van WissemaGroup vervullen in verandertrajecten zijn die van adviseur, projectleider en procesbegeleider. We vullen aan op de kennis en (verander-)competenties die je als organisatie zelf in huis hebt. En als we in onze gezamenlijke capaciteiten een lacune zien doen we een beroep op ons uitgebreide netwerk.

Coaching en schaduwadvies

Regelmatig ondersteunen de adviseurs van WissemaGroup bestuurders en managers op de achtergrond. We bieden ze een klankbord voor hun ideeën en geven richting aan individuele ontwikkeling.

E-change

Veranderen zelf verandert. Medewerkers willen meedoen, meedenken, mee aan het roer. Internetapplicaties maken dit mogelijk. Heel persoonlijk en op je smartphone altijd bij de hand. Change wordt e-change en zorgt voor een geheel nieuwe dynamiek binnen de organisatie, en tussen de organisatie en haar klanten, ketenpartners en andere ‘stakeholders’.