Training ‘Organisch organiseren: Hoe houdt de OR de handen aan het stuur?’

Ondernemingen en instellingen bouwen flexibele organisaties. Dit stelt de OR voor nieuwe uitdagingen.

Doelgroep

De doelgroep voor de training zijn de leden van ondernemingsraden, ambtelijk secretarissen en liaison functionarissen.

Inhoud

Ondernemingen en instellingen experimenteren met nieuwe organisatievormen met het oogmerk sneller te kunnen innoveren en reageren op veranderingen van de wensen van klanten, cliënten, patiënten en andere stakeholders. Als verzamelnaam voor deze nieuwe, fluïde vormen hanteren wij ‘organisch organiseren’.
Daarnaast zetten organisatie ook nieuwe veranderstrategieën in waarbij er niet langer sprake is van scherpomlijnde overgang van één organisatievorm naar een volgende, maar er een diffuse tussenfase is. In die tussenfase worden nieuwe organisatiemodellen uitgeprobeerd en geëvalueerd en krijgt de nieuwe structuur langzaam vorm door het combineren van succesvolle elementen. Deze veranderstrategieën noemen we organisch veranderen.
Organisch organiseren en organisch veranderen stellen de ondernemingsraad voor uitdagingen. Bij traditionele organisatieveranderingen ontvangt de ondernemingsraad een adviesaanvraag, een blauwdruk van de nieuwe organisatie waarin deze in zijn geheel wordt beschreven. Organisch veranderen en organisch organiseren worden gekenmerkt door besluitvorming in stapjes en dat staat haaks op de traditionele blauwdruk benadering.
In de training lichten we de ideeën en modellen van organisch organiseren en organisch veranderen toe en geven we tips en handvatten over hoe als ondernemingsraad aansluiting te vinden bij de veranderingsprocessen en samen met de collega’s in de organisatie inhoud te geven aan medezeggenschap.

Praktische informatie

Datum en tijden: zie onze trainingsagenda.
Prijs: € 425,- inclusief locatie en lunch, exclusief BTW.
De training kunnen we ook in-company verzorgen.
Meer informatie en inschrijven: office@wissemagroup.nl.

Programma

Ochtend:

 • Opening en welkom
 • Doelstellingen en programma
 • Kennismaking
 • Presentatie ‘Organisatiestructuren, structuurverandering en de rol van de OR’
 • Verkenning: recente ervaringen met organisatieveranderingen
 • Presentatie ‘Organisch organiseren en organisch veranderen’

Lunch break

Middag:

 • Presentatie ‘De rol van medezeggenschap bij organisch organiseren en veranderen’
 • Oefenen met instrumenten voor organische medezeggenschap
 • Opstellen van een persoonlijk actieplan
 • Reacties, conclusies en evaluatie
 • Afsluiting
Training