Training ‘Hoe bouw ik mijn OR-team?’

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder.’ Van de OR-groep een team maken en samen verder komen.

Doelgroep

De doelgroep voor de training zijn de leden van dagelijks besturen van ondernemingsraden.

Inhoud

De training is erop gericht personen met een leidende rol in ondernemingsraden inzicht te geven in groepsdynamische processen en in het bijzonder in groepsprocessen in ondernemingsraden.
De deelnemers krijgen handvatten om vanuit een coachende rol het teamontwikkelingsproces van de ondernemingsraad richting en vaart te geven en bij te sturen.
De ondernemingsraad wordt hierdoor resultaatgerichter, de samenwerking wint aan kracht en de sfeer respectvoller, opener en met meer vertrouwen.

Praktische informatie

Datum en tijden: zie onze trainingsagenda.
Prijs: € 425,- inclusief locatie en lunch, exclusief BTW.
De training kunnen we ook in-company verzorgen.
Meer informatie en inschrijven: office@wissemagroup.nl

Programma

Ochtend:

 • Opening en welkom
 • Doelstellingen en programma
 • Kennismaking
 • Presentatie ‘Teamontwikkeling, fasen en dynamiek’
 • Verkenning ‘De ontwikkelingsfase van mijn OR’
 • De visie van de ondernemingsraad, de motor van de samenwerking

Lunchbreak

Middag:

 • Handvatten voor teamcoaching
  • Interventies per fase
  • Samenwerken en besluitvormen
  • Feed back van prestaties
  • Feedback aan elkaar
 • Opstellen van een persoonlijk actieplan
 • Feed back op de persoonlijke actieplannen
 • Reacties, conclusies en evaluatie
 • Afsluiting
Training