Hoe agendeert de OR de digitale storm?

De digitale transformatie verandert bedrijven en hele bedrijfstakken.

Doelgroep

De doelgroep voor de training ‘Hoe agendeert de OR de digitale storm?’ zijn de leden van ondernemingsraden, ambtelijk secretarissen en liaison functionarissen.

Inhoud

De Digitale Transformatie verandert werk, organisaties en soms hele sectoren ingrijpend en in een hoog tempo. We kunnen wel spreken van een digitale storm. Die storm raakt organisaties in heel veel facetten, denk aan:

 • werk en werkgelegenheid;
 • opleiding en training;
 • duurzame inzetbaarheid;
 • sourcing, outsourcing, vaste kern en flexibele schil;
 • klantgerichtheid, innovatie en winstgevendheid;
 • verzameling van data, cybersecurity, privacy en non-discriminatie.

Omdat de digitale storm werk, medewerkers en ook de continuïteit en moraliteit van de organisatie raakt wordt de ondernemingsraad er vroeg of laat mee geconfronteerd. Wachten op een adviesaanvraag of instemmingsverzoek is wat ons betreft te laat. De veranderingen zijn veel beter in te passen als medewerkers vroegtijdig zijn opgeleid en getraind voor de nieuwe banen. Het invoeren van een nieuwe techniek gaat veel sneller dan opleiden en trainen; als de organisatie te laat begint wordt het reorganiseren en afvloeien.

Doelen

In deze training leer je:

 • welke technologische ontwikkelingen de digitale transformatie aanjagen;
 • wat gevolgen van de digitale transformatie zijn voor werk, medewerkers, organisatie en businessmodellen;
 • welke rol de ondernemingsraad kan kiezen voor de omgang met de digitale transformatie;
 • hoe de ondernemingsraad een proactieve rol kan pakken met een DT-stappenplan voor de OR;
 • checklists en kaders voor waarborgen op het gebied van data, medezeggenschap in flexibele organisatievormen en non-discriminatie.

Praktische informatie

De training ‘Hoe agendeert de OR de digitale storm?’ is een coproductie van SBI Formaat en WissemaGroup.
Datum en tijden: zie onze trainingsagenda.
Prijs: € 410,- per deelnemer exclusief BTW.
De training kunnen we ook in-company verzorgen.
Meer informatie en inschrijven: office@wissemagroup.nl

Programma

Eerste dagdeel:

 • Opening en welkom, introductie en kennismaking
 • Digitale transformatie, een onomkeerbaar veranderingsproces
  De ochtend besteden we aan het verwerven van inzichten over de digitale transformatie, de technologische ontwikkelingen die deze aanjagen en de gevolgen die deze heeft voor werk, medewerkers, organisatie en businessmodellen.
  We verkennen waar ieders organisatie staat in de digitale transformatie en in hoeverre deze een kans, een bedreiging of beide tegelijk vormt.

Tweede dagdeel:

 • De OR en de digitale transformatie
  De ondernemingsraad kan afwachten welke veranderingen de digitale transformatie gaat brengen of een meer actieve en zelfs proactieve aanpak kiezen. De mogelijkheden en voor- en nadelen van die aanpakken komen aan de orde en we lichten het ‘DT-stappenplan voor de OR’ toe. Een actieplan om samen met de collega’s, HR en bestuurder de digitale transformatie in een goede balans voor organisatie, medewerkers en klanten door te maken.
  Onderdeel van het stappenplan zijn checklists voor de omgang met data en met kunstmatige intelligentie.
 • Afspraken, evaluatie en afsluiting
  We maken afspraken over hoe we vasthouden aan wat we in gang hebben gezet.