Training ‘Diversiteit en inclusiviteit in organisaties; de OR maakt het verschil’

In de natuur is het overduidelijk: door diversiteit overleeft de natuur! Verschillende soorten planten en dieren hebben elkaar nodig. Het mooie van de natuur is dat het ons dagelijks voorbeelden geeft hoe wij als mensen zouden kunnen samenleven, samenwerken en organiseren.
Een organisatie vraagt ook om diversiteit. Een organisatie die producten en diensten levert aan de samenleving zal qua personele samenstelling een spiegel moeten zijn van die samenleving. Ook hier geldt dat diversiteit de organisatie levend houdt. Diversiteit en inclusiviteit raken elkaar. We hebben elkaar nodig en sluiten dus niemand uit.
Organisaties die investeren in diversiteit en inclusiviteit hebben intensiever contact met hun omgeving en de samenleving, spelen beter in op de wensen van klanten en stakeholders en hebben meer kans op ‘overleven’.

Diversiteit en inclusiviteit zijn niet vanzelfsprekend. Onze hersenen besparen tijd door te denken in routines en in hokjes. Gemiddeld gaat meer dan 90% van ons handelen onbewust. Hoe kan je werken aan bewust bezig zijn met diversiteit en inclusie?
De ondernemingsraad speelt hierin een belangrijke rol. Juist door diversiteit en inclusiviteit worden belangen van mens en organisatie aan elkaar gekoppeld. En kunnen beiden winnen. De OR kan zijn instemmingrecht en initiatiefrecht gebruiken voor mens en organisatie.

Doelen

In deze training leer je wat diversiteit is en hoe je het kan omzetten naar inclusiviteit, dit door de betrokkenheid van alle medewerkers te vergroten. Deze training biedt een vrije en veilige omgeving om te verkennen wat mogelijk en nodig is in jouw organisatie. Gedurende de training werk je aan een plan van aanpak om als OR je rol te pakken en bij te dragen aan een inclusieve organisatie.

Voor wie

Je bent een bevlogen OR-lid voor wie het thema diversiteit van belang is. Je wilt graag iets doen voor anderen op het gebied van betrokkenheid maar vind het moeilijk vinden om het thema diversiteit scherp te krijgen. Je hebt oog voor de mens met al haar kenmerken van bijvoorbeeld kleur, leeftijd, sekse, geloofsovertuiging, opleiding, leefstijl, geaardheid, cultuurverschillen etc.. Je wilt verandering en bewustwording als het gaat om diversiteit en inclusie binnen jouw eigen organisatie.

Trainers

De training wordt gegeven door Shirley Mathoera en Coby Franken.

Shirley is trainer/coach bij de WissemaGroup, voorzitter van de Nederlandse vereniging voor medezeggenschap en specialist in diversiteit;

Coby is trainer/adviseur bij SBI Formaat en actief in de LHBT-beweging en bestuurslid van het Mil Colores (organisatie van en voor biculturele LBT+-vrouwen).

Deze training kan op maat worden gegeven. Stuur een mail aan Shirley Mathoera en we gaan graag met jullie in gesprek over een passende training voor jullie eigen medezeggenschap.

Training