Training ‘Digitale transformatie, wat betekent dat voor ons?’

De digitale transformatie verandert bedrijven en hele bedrijfstakken.

Doelgroep

De doelgroep voor de training zijn de leden van ondernemingsraden, ambtelijk secretarissen en liaison functionarissen.

Inhoud

De digitale transformatie verandert bedrijven en hele bedrijfstakken. Sommige veranderingen verlopen geleidelijk en beheersbaar, andere in hoog tempo en disruptief. De route van de digitale transformatie lijkt grillig en onvoorspelbaar. Toch zijn er handvatten om de digitale toekomst voor je eigen organisatie te verkennen en er een logisch pad voor uit te stippelen. Je hoeft niet de volgende Kodak of Nokia te worden!
In de training presenteren we een model met verschillende brillen om een analyse te maken van de digitale toekomst van je organisatie en bespreken welke rol de medezeggenschap kan nemen om de organisatie voor te bereiden op de toekomst. Een belangrijk element daarin is de dialoog tussen management en medewerkers op gang brengen over de consequenties van de digitale transformatie voor werk en werkgelegenheid. Deze dialoog komt in veel organisatie niet of veel te laat op gang. Digitalisering maakt sommige werkzaamheden overbodig maar is geen substituut voor contact en verbinding. De digitale transformatie geeft mensenwerk nieuwe inhoud. Belangrijker dan te focussen op het werk dat verdwijnt is te kijken naar het werk dat komen gaat en de organisatie- en cultuurverandering vorm te geven die nodig zijn om dat werk goed te doen.

Praktische informatie

Datum en tijden: zie onze trainingsagenda
Plaats: On-line in verband met Covid19-vereisten
Prijs: € 425,- exclusief BTW
De training kan ook in-company verzorgd worden.
Meer informatie en inschrijven: office@wissemagroup.nl

Programma

Eerste dagdeel:

 • Opening en welkom
 • Doelstellingen en programma
 • Korte verkenning: Waar staat jouw organisatie in de Digitale Transformatie?
 • Presentatie ‘Zeven handvatten voor de Digitale Transformatie’
 • Focus aanbrengen: twee prioriteitshandvatten voor je organisatie
 • Hoe gaat de digitale transformatie onze organisatie veranderen?
 • Toepassen van prioriteitshandvatten in subgroepen
 • Nieuwsflitsen: Hoe zien de organisaties van de toekomst eruit?

Tweede dagdeel:

 • De competentie-gap: Hoe verhouden zich de competenties van nu zich met die van 2025?
 • Presentatie: ‘De rol van de ondernemingsraad bij de digitale transformatie’
 • Actieplannen opstellen
 • Reacties, conclusies en evaluatie
 • Afsluiting

Training