Training ‘De OR zet koers uit, zonder scenario’s geen strategie’

Strategie is de route naar de toekomst. Welke toekomst? Scenario’s helpen je de toekomst scherp in beeld te krijgen.

Doelgroep

De doelgroep voor de training zijn de leden van ondernemingsraden, ambtelijk secretarissen en liaison functionarissen.

Inhoud

Ondernemingsraden streven ernaar strategisch gesprekspartner te zijn voor hun bestuurder en ook voor hun raad van commissarissen of raad van toezicht. Belangrijk is daarvoor een eigen kijk op de toekomst van de organisatie; zonder eigen inbreng geen dialoog! Scenario’s vormen een krachtig instrument om de toekomst te verkennen en de belangrijke onderwerpen voor de toekomst van de organisatie en de medewerkers te identificeren.
In de training leer je de aanpak om scenario’s te maken en bespreken we ideeën om daar medewerkers, bestuurder en RvC of RvT bij te betrekken en er zo een gemeenschappelijke reis van te maken.

Praktische informatie

Datum en tijden: zie onze trainingsagenda.
Prijs: € 425,- inclusief locatie en lunch, exclusief BTW.
De training kunnen we ook in-company verzorgen.
Meer informatie en inschrijven: office@wissemagroup.nl

Programma

Ochtend:

 • Opening en welkom
 • Doelstellingen en programma
 • Presentatie over scenario’s:
  • Achtergronden en modellen
  • Unieke mogelijkheden voor een nieuw gesprek met de bestuurder
  • Aanpak om scenario’s te maken
 • Visie en doelstellingen:
  • Van de organisatie
  • Van de ondernemingsraad
 • Scenario’s opstellen in een aantal stappen

Lunch break

Middag:

 • Vervolg van de stappen
 • Procesaanpak: betrekken van medewerkers, bestuurder en andere stakeholders
 • Reacties, conclusies en evaluatie
 • Afsluiting
Training