Training

Training ‘Is de ondernemingsraad er voor iedereen?’

Zitten in jouw OR jongeren, ouderen, mensen met een handicap, deeltijdwerkers, mensen met een andere culturele achtergrond?

Training ‘Organisch organiseren: Hoe houdt de OR de handen aan het stuur?’

Ondernemingen en instellingen bouwen flexibele organisatie. Dit stelt de OR voor nieuwe uitdagingen.

Training ‘De OR zet zijn koers uit, zonder scenario’s geen strategie’

Strategie is de route naar de toekomst. Welke toekomst? Scenario’s helpen je de toekomst scherp in beeld te krijgen.

Training ‘De zeven handvatten voor de OR om mee te sturen in de digitale transformatie’

De digitale transformatie verandert bedrijven en hele bedrijfstakken.