Succesvol teamwork

Teams zijn de bouwstenen van een organisatie, samenwerking in teams is de sleutel tot het succes van iedere onderneming. Samenwerking in teams vraagt aandacht en onderhoud.
WissemaGroup helpt teams succesvol te zijn, managementteams, Raden van Bestuur, Commissarissen en Toezicht, maatschappen van medisch specialisten, projectteams, scrums.

Team Kick-off

De Team Kick-off geeft een nieuw team een vliegende start. Zo’n vliegende start helpt een geheel nieuw team maar ook ieder team waarvan de samenstelling wijzigt, door vertrek, door wisseling of door aanvulling. De consequenties van een personele wijziging voor een team zijn in veel gevallen groter dan vooraf verwacht. Onderwerpen in de Team Kick-off zijn kennismaking, verkenning van de omgeving en zijn krachtenveld, het formuleren van visie en doelstellingen, het verdelen van de taken en maken van het team dashboard. De Team Kick-off omvat twee eendaagse sessies met een tussenperiode van een week tot een maand. Een Team Kick-off voor je team is op zeer korte termijn te plannen.  Vraag meer informatie.

Teamwork review

Voor teams die langere tijd samenwerken is het zaak jaarlijks de balans van het teamwork op te maken. De drukte van alle dag beperkt de mogelijkheden voor gesprek. En soms zijn onderwerpen ook lastig te bespreken. Kleine onderwerpen onbesproken steeds groter, persoonlijke thema’s en veranderingen krijgen geen aandacht, noodzakelijke vernieuwingen worden naar voren geschoven. De teamwork review evalueert de samenwerking, biedt de gelegenheid voor achterstallige gesprekken en biedt een framework voor  de samenwerking in de komende periode, energiek en ambitieus.
Een Teamwork review duurt in het algemeen één dag. Ter voorbereiding vinden interviews plaats met de teamleden. Vraag meer informatie.

Teamwork intervention

De samenwerking tussen teamleden kan onbedoeld spaak lopen. Stagnerende samenwerking heeft gevolgen voor de communicatie binnen het team en de communicatie tussen team en omgeving, voor werksfeer en werkplezier en voor de prestaties van team en teamleden.
Teamwork intervention levert een doorbraak als het team de teamleden daar samen niet in slagen.
De aanpak begint met een interview-ronde met de teamleden. Op basis van de resultaten wordt een maatwerk route naar een oplossing uitgezet. Vraag meer informatie.

 

Top teams