Executive coaching

Als je weet dat het beter kan.
Als je je visie helder hebt, maar de route er naartoe niet.
Als je een spiegel nodig heeft om je ideeën te toetsen.

Van managers en professionals wordt veel verwacht: verantwoordelijkheid, deskundigheid, initiatief, betrokkenheid. En dat alles in niet geringe mate. En hoge verwachtingen hebben niet alleen anderen; hoge verwachtingen heb je ook van jezelf en hoge eisen stel je aan je zelf.
Voldoen aan die eisen vereist voortdurend leren, door congressen, conferenties en cursussen, het bijhouden van je vakliteratuur, het sparren in je netwerk en door leren van je eigen ervaringen.
Soms stokt dit leerproces, omdat je er te weinig tijd voor neemt, omdat er in je eigen kring niemand is waaraan je vraagstukken wil voorleggen of omdat je er geen greep op kunt krijgen.

Executive Coaching is erop gericht een nieuwe impuls te geven. Je coach van WissemaGroup helpt je je aandacht te focussen, horden te nemen en voetangels en klemmen te vermijden. Zo realiseer je je ambitie.
Soms is het juist je ambitie het onderwerp en gaat het om het vinden van een nieuw evenwicht tussen je droom, je energie en eisen en wensen van de mensen om je heen, zowel zakelijk als persoonlijk.
Je coach heeft een breed repertoire, kan ook psychologische knopen voor je ontwarren en geeft je concrete handvatten voor actie, voor ander gedrag.
Nothing succeeds like success!

Een kennismakingsgesprek (‘Hebben we een klik?’) is vrijblijvend. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!

Top teams