Winfried Bouts: “Niemand weet wat iedereen weet”

Winfried Bouts is partner bij WissemaGroup en is adviseur, coach, inspirator en innovator.

De stuwende kracht voor verandering is het uitzicht op uitdagingen van de toekomst. Innovatieve producten, nieuwe businessmodellen en concurrerende strategieën zijn motor en magneet; management, medewerkers en stakeholders van buiten de organisatie bedenken en realiseren ze samen.

Winfried studeerde klinische – en arbeidsorganisatie-psychologie en volgde het SIOO. Hij is mede-auteur van ‘Medezeggenschap op Maat’ en het ‘Kunst van het betrekken’: parels van participatie.