Camillo Spratt: “De lat hoog en het vertrouwen groot.”

Camillo is een adviseur in hart en nieren. Hij vindt het fantastisch om uitdagingen waar organisaties voor staan succesvol tot een eind te helpen brengen. Organisaties weten vaak heel goed waar ze heen willen en hoe ze daar willen komen. Goede creatieve en kritische ondersteuning levert dan de benodigde positieve energie waardoor de ideeën successen worden.

Camillo is een enthousiasteling die graag interactief en creatief aan de slag gaat met groepen. Zijn filosofie is dat er een goede verhouding moet zijn tussen professionele vrijheid en speelruimte enerzijds en goede afspraken anderzijds. Als mensen weten wat er van hen verwacht wordt en ze het vertrouwen geeft dan stijgen mensen boven zichzelf uit.

Camillo studeerde HRM, Organisatie- en Beleidssociologie en Bedrijfsethiek (UvA), Projectmanagement (TR), Oosterse Filosofie (ISWB) Persoonlijke ontwikkeling (LSU) en deed een postdoc voor organisatieadviseurs (Sioo). Camillo doceert aan verschillende (management)opleidingen: PostMD (Technische Bedrijfskunde, Bedrijfskunde, Hoger Management), Sioo (Bedrijfskunde), Universiteit Leiden (Business Society and Law), SRA (Marketing) Hogeschool Rotterdam (Strategie bij Duurzame ontwikkeling) en Brederode Instituut (Projectmanagement voor Research verpleegkundigen).
Camillo heeft geschreven over verschillende onderwerpen, waaronder bedrijfsethiek, diversiteitsmanagement, kwaliteitsmanagement, trends en de creatieve sector.