Medezeggenschap Benchmark 2013

Medezeggenschap in Nederland in 2013
‘De Medezeggenschap Benchmark’ is een korte vragenlijst over de belangrijke aspecten van de samenwerking tussen medewerkers, ondernemingsraad en management voor medezeggenschap. Doe mee en geef de aspecten een rapportcijfer (een cijfer tussen 1 en 10).

Hoe scoort je organisatie?
Als meerdere mensen uit je organisatie de vragenlijst invullen, kunnen we de score van je organisatie vergelijken met het landelijke beeld. Vraag daarom ook je collega’s om mee te doen, medewerkers, OR-leden, managers!

 

Algemene introductievragen

 

Wat is de naam van de organisatie waar u voor werkt?


 

Hoeveel jaren werkt u voor deze werkgever?

 

Hoeveel dagen bent u per week bij deze werkgever werkzaam?


 

Tot welke van de onderstaande drie geledingen rekent u zichzelf?
 

Wat is uw leeftijd?


 

U bent:Uw e-mailadres voor de toezending van de rapportage:


Geeft u ieder van hieronder genoemde aspecten SVP een rapportcijfer.

 

Vraag 1 van 14.

De OR heeft een visie op de toekomst van de organisatie en draagt die uit.

Uw rapportcijfer (Of ? als u er geen zicht op heeft):
Vraag 2 van 14.

De OR gebruikt die communicatiekanalen en media die ook medewerkers graag gebruiken (om informatie te krijgen en reacties te geven).

Uw rapportcijfer (Of ? als u er geen zicht op heeft):
 

Vraag 3 van 14.

Het management zoekt in een pril stadium contact met de OR over ideeën en voorstellen zodat er voldoende gelegenheid is om van gedachten te wisselen en plannen aan te passen.

Uw rapportcijfer (Of ? als u er geen zicht op heeft):
 

Vraag 4 van 14.

De OR baseert zijn advies mede op de opvattingen van die medewerkers die invloed ondervinden van de verandering.

Uw rapportcijfer (Of ? als u er geen zicht op heeft):
 

Vraag 5 van 14.

Door de medezeggenschap worden de veranderplannen in onze organisatie beter.

Uw rapportcijfer (Of ? als u er geen zicht op heeft):
 

Vraag 6 van 14.

De OR is zich bewust van de beperkingen van de kennis in eigen kring en gebruikt de kennis van deskundigen binnen en buiten de organisatie.

Uw rapportcijfer (Of ? als u er geen zicht op heeft):
 

Vraag 7 van 14.

Het management vindt betrokkenheid van medewerkers belangrijk en gebruikt het overleg met de OR om aan betrokkenheid te bouwen.

Uw rapportcijfer (Of ? als u er geen zicht op heeft):
Vraag 8 van 14.

Ook projectleiders en andere ‘plannenmakers’ in de organisatie overleggen met de OR over hun projecten of toekomstplannen.

Uw rapportcijfer (Of ? als u er geen zicht op heeft):
Vraag 9 van 14.

Het management staat open voor suggesties om plannen aan te scherpen en aan te vullen.

Uw rapportcijfer (Of ? als u er geen zicht op heeft):
Vraag 10 van 14.

De OR staat open voor suggesties om zijn standpunten en ideeën mee aan te scherpen en aan te vullen.

Uw rapportcijfer (Of ? als u er geen zicht op heeft):
Vraag 11 van 14.

De OR rapporteert aan de medewerkers hoe hun denkbeelden zijn gebruikt en wat daarvan de resultaten zijn.

Uw rapportcijfer (Of ? als u er geen zicht op heeft):
Vraag 12 van 14.

Medewerkers zijn meer betrokken bij de besluitvorming door de acties van de Ondernemingsraad.

Uw rapportcijfer (Of ? als u er geen zicht op heeft):
Vraag 13 van 14.

De relatie tussen OR en management is naar ieders tevredenheid.

Uw rapportcijfer (Of ? als u er geen zicht op heeft):
Vraag 14 van 14.

Wat geeft u alles overziend voor cijfer aan de medezeggenschap in uw organisatie.

Uw rapportcijfer (Of ? als u er geen zicht op heeft):