Outsourcen van een ontwikkelings- bedrijf

Outsourcen van een ontwikkelings- bedrijf

Het managementteam van een winkelontwikkelingsbedrijf

Opdracht

Het managementteam van een winkelontwikkelingsbedrijf, onderdeel van een internationaal retailconcern, krijgt de vraag van de Raad van Bestuur hoe de effectiviteit en de efficiëntie van het bedrijfsonderdeel kunnen worden vergroot en de bestuurslast gereduceerd. Drie opties zijn mogelijk: extern verzelfstandigen, verkoop van het bedrijfsonderdeel en outsourcen van onderdelen van het bedrijfsproces.

Aanpak

Elk van de drie opties wordt op zijn merites onderzocht. Voordelen, nadelen, risico’s, businessmodels en organisatie- en besturingsvormen worden systematisch onderzocht. Ook persoonlijke ambities krijgen een plek: immers, een externe verzelfstandiging zou de stap naar (persoonlijk) ondernemerschap impliceren.
Vanwege de wens de kernactiviteiten niet uit te willen plaatsen en de nauw afgestemde samenwerking tussen winkelorganisatie en winkelontwikkelingsbedrijf niet te willen verstoren vallen verzelfstandiging en verkoop als opties af. Bovendien geeft het ontwikkelde organisatie- en besturingsmodel van de outsourcingsvariant uitzicht op een échte versterking van effectiviteit en efficiëntie.
‘Outsourceable’ activiteiten en de vormgeving van outsource-relaties worden vastgesteld en dit beeld geeft houvast en vertouwen in de realiseerbaarheid van het outsourcingsconcept.
Het managementteam speelt in de aanpak een centrale rol: het zet de koers uit en geeft uitgangspunten en grenzen aan. Medewerkers leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van mogelijke organisatie- en besturingsvormen. Afstemmingssessies met de Raad van Bestuur helpen meningsvorming soepel tot stand te laten komen. Mogelijke outsourcingspartners worden in een vroeg stadium uitgenodigd om zich uit te laten over de potentiële outsourcingsconstructie. Dit leidt tot een verdere verrijking van het outsourcingsconcept.
Het heldere implementatieplan verdeelt taken over managementteamleden en medewerkers en biedt zekerheid en rust.
De implementatie is nu onderweg, de outsourcingspartners worden geselecteerd en de werkprocessen inclusief de coördinatie- en informatierelaties worden verfijnd, afgestemd en geïntroduceerd.

Resultaten

De resultaten zijn:
•    een scherp afgetekend beeld van het managementteam op de toekomst;
•    een heldere en gedeelde visie op de kerncompetenties van de eigen organisatie en op de nieuwe organisatie- en besturingsvorm (outsourcen met behoud van grip op de eindprestatie door sturing op basis van het regieprincipe);
•    reductie van de organisatieomvang met 25%;
•    vermindering van de behoefte aan ondersteunende diensten (control, P&O, facilitair).

Verwachte resultaten zijn: minder bestuurslast, toename van de organisatorische flexibiliteit (capaciteit), en een binding tussen winkelontwikkelingsbedrijf en outsourcingspartners met als oogmerk gezamenlijk te innoveren en kosten te reduceren.

strategie-waardecreatie