Webinar ‘Digitale Transformatie & Medezeggenschap’

De digitale transformatie wordt ook wel de vierde industriële revolutie genoemd en belooft grote veranderingen voor organisaties, werk en medewerkers als ook nieuwe vraagstukken, bijvoorbeeld op de gebieden van bijvoorbeeld privacy en gelijke behandeling.

NVMz en Stichting MNO hebben een webinar georganiseerd met de titel Digitale Transformatie & Medezeggenschap en als belangrijke vragen: Wat betekent deze digitale transformatie voor jouw organisatie? Welke rol moet de medezeggenschap kiezen?

Je kunt de opname van de Webinar bekijken op YouTube.

Een introductie rond de actuele stand van zaken m.b.t. digitale technieken en innovaties (zoals Big Data, Cyber Security, Artificiële Intelligentie, Blockchain) en de mogelijke impact op ondernemingen en werknemers werd verzorgd door Dirk van der Horst en Laki Ahmed van Philips en Signify. (6’34”)

Onderzoek van Saheli Chowdhury van de Vrije Universiteit geeft aan dat de mindset van de ondernemingsraad cruciaal is voor de ontwikkeling van de digitale volwassenheid en voor de positie van de ondernemingsraad als stakeholder in de digitale transformatie. (32’30”)

NVMz, Stichting MNO en WissemaGroup hebben vervolgonderzoek ingezet naar de rol en positie van de ondernemingsraad als het gaat om de digitale transformatie. Daaruit blijkt dat er voor de medezeggenschap nog een (digitale) wereld te winnen is. Het verslag inclusief conclusies en aanbevelingen lees je hier (36’02”).

Joost van der Burgt, OR-lid van DNB (De Nederlandse Bank), vertelt aan de hand van zijn ervaringen hoe de medezeggenschap betrokken kan zijn bij digitale transformatie en welke aspecten daarbij aandacht behoeven. (1h00’34”)

Shirley Mathoera voorzitter van de NV Medezeggenschap sluit de bijeenkomst af met wat OR-en uit het Webinar zouden kunnen meenemen. (1h24’14”)

publicaties