Verborgen kansen nu grijpen

Verborgen kansen nu grijpen
Elke onderneming moet een denktank formeren voordat de kredietcrisis toeslaat

Het aanhoudende nieuws over de kredietcrisis heeft nog niet tot drastische maatregelen in het bedrijfsleven geleid. Ondernemingen die vandaag niets doen zijn echter de verliezers van morgen. En alle zalvende woorden van de minister van Financiën ten spijt, de crisis zal onze economie vroeg of laat gaan raken. Het is dan ook alle hens aan dek. Vandaag nog, bij elke willekeurige onderneming groot of klein.
Europees onderzoek naar turnarounds van bedrijven in financiële moeilijkheden heeft aangetoond dat bestuurders doorgaans veel te laat ingrijpen. Gemiddeld wordt zelfs 16 maanden te lang gewacht. Feitelijk moeten alarmbellen al gaan rinkelen als bijvoorbeeld de markt structureel krimpt, nieuwe concurrenten zich aandienen, economische tegenwind wordt verwacht of bijvoorbeeld een verbeterde technologie wordt geïntroduceerd.
Veelal worden problemen echter eerst ontkend of gebagatelliseerd, en pas wanneer werkelijk sprake is van een dramatische winstval, of erger, een acute liquiditeitskrapte, worden noodzakelijke maatregelen genomen. Vanzelfsprekend zijn de mogelijkheden tot herstel dan een stuk geringer. Elke bestuurder moet vandaag nog handden alsof de kredietcrisis als vijand daadwerkelijk om de hoek loert. Met lef moet aan turnaround management en vernieuwing worden gedaan zonder dat nog sprake is van een acute crisis. Interne inefficiënties behoren meteen te worden weggenomen, en externe bedreigingen maar vooral ook marktkansen dienen scherp op het netvlies te komen.
Binnen elke onderneming moet een kredietcrisis-denktank worden geformeerd die enerzijds gaat werken aan het strakker maken van de organisatie. maar anderzijds ook aan innovatie en groei. Hoewel dus geen sprake is van acuut gevaar worden versneld maatregelen genomen alsof de nood wel degelijk aan de man is.
Zo dient cash management te worden verbeterd, de eerste stap in een normale hersteloperatie, en dient scherper aan werkkapitaalbeheer te worden gedaan. In aansluiting daarop moet kritisch naar het huidige functioneren van lijnmanagers worden gekeken en naar bestaande relaties met externe stakeholders. Hoe crisisgevoelig is de huidige productportfolio en wat is de werkelijke behoefte van onze klanten? Een magische vraag in iedere turnaround.
Dit moet dan weer leiden tot heroverweging van de bestaande visie en strategie. Als gezegd, allemaal proactief. Kernactiviteiten moeten worden geherdefinieerd, vooral gericht op onderscheidendheid en marktcreatie. Kunnen we concurrenten goedkoop overnemen of ketenpartners vinden?
Het vandaag nog vechten tegen de onzichtbare vijand is noodzakelijk. Paniek is niet nodig maar lijdzaam afwachten moet worden voorkomen. Ondernemers en bestuurders moeten hozen terwijl het ogenschijnlijk nog niet stormt, en kansen grijpen die nog verborgen lijken. Doen ze dit niet dan zal de kredietcrisis genadeloos toeslaan. Over 16 maanden of eerder. En mocht de minister toch gelijk krijgen, dan staat de onderneming er in ieder geval sterker voor. De kredietcrisis biedt simpelweg kansen om nu orde op zaken te stellen en te vernieuwen.

WissemaGroup
fd, 22 februari 2008

publicaties