Onderzoeksverslag ‘Hoe digitaal is de ondernemingsraad?’

Digitalisering en de Digitale Transformatie als overtreffende trap veranderen organisaties en de manier waarop ze hun klanten bedienen en veranderen ook werk, werkgelegenheid en de communicatie in organisaties.
Niet alleen organisaties gaan digitaal, ondernemingsraden gaan dat ook.
De online enquête ‘Hoe digitaal is de ondernemingsraad?’ onderzocht hoe ze dat doen. De enquête is gehouden in het kader van het webinar ‘Hoe agendeert de OR de digitale storm?’ van SBI Formaat en WissemaGroup.
Aan het onderzoek hebben 87 respondenten meegedaan.
We danken hen hartelijke voor hun bijdrage!
Deze enquête bouwt voort op ons eerder onderzoeken ‘Digitale Transformatie & Medezeggenschap: Werk aan de winkel!’ en ‘De OR en de Digitale Transformatie’.
Voor je vragen over de enquête of over de Digitale Transformatie en de rol van de ondernemingsraad zijn we graag bereikbaar,
Femke Steendam Femke.Steendam@sbiformaat.nl
Shirley Mathoera Shirley.Mathoera@WissemaGroup.nl
Winfried Bouts Winfried.Bouts@WissemaGroup.nl
Paul Becht Paul.Becht@WissemaGroup.nl

Conclusies

 1. Er is een onderscheid tussen digitalisering en digitale transformatie. Digitalisering is het benutten van digitale middelen voor de bestaande processen.
  Op dit gebied hebben de ondernemingsraden stappen gezet. E-mail, intranet, SharePoint, Teams, Webex en Zoom worden veelvuldig gebruikt.
 2. Het bereik dat ondernemingsraden rapporteren voor het zenden naar, en ontvangen van berichten van, de collega’s (de achterban) ligt op respectievelijk 46% en 43%. Dat betekent dat naar inschatting van de ondernemingsraden meer dan de helft van de collega’s niet in contact staat met de OR.
  De redenen hiervoor hebben we in de onderzoek niet gevraagd (onbekendheid, geen tijd, geen interesse, geen toegang?), maar een hoger bereik is zeker gewenst om het vertegenwoordigend karakter van de medezeggenschap waar te maken.
 3. De respondenten geven hun OR’en gemiddeld een rapportcijfer 6½ als ‘digitale ondernemingsraad’; hun ambitieniveau ligt anderhalf punt hoger op een 8.
  Om deze ambitie waar te maken vinden de respondenten wel dat er één en ander nodig is, in het bijzonder meer bewustzijn van de mogelijkheden, meer kennis en tijd om deze te benutten en ook professionele hulp en begeleiding.
 4. Niet alle medewerkers hebben toegang tot de digitale omgeving van de organisatie. Naar inschatting van de respondenten is dit gemiddeld 78%. Dit betekent dat voor veel OR’en geldt dat ze niet volledig ‘digitaal’ kunnen gaan omdat ze daarmee een deel van de collega’s zouden buitensluiten. Het betekent ook meer werk omdat zowel de nieuwe, digitale als de oude, analoge kanalen open gehouden moeten worden.
  Het gevaar van buitensluiting betreft niet alleen de communicatie tussen medewerkers en de OR maar ook die tussen organisatie en medewerkers, namelijk als de organisatie vertrouwt op intranet en e-mail voor het informeren van zijn medewerkers.
  Organisatie zouden van de digitale bereikbaarheid van alle medewerkers een speerpunt moeten maken als ook van het trainen en opleiden van medewerkers in de daarbij benodigde digitale vaardigheden.
  De OR kan het wijzen op deze speerpunt tot zijn eigen speerpunt maken!
 5. Digitale technieken als Big Data, Kunstmatige Intelligentie (AI) en mobiel internet creëren nieuwe mogelijkheden voor communicatie en het besturen van organisaties. Het gaan gebruiken van deze (en andere) wordt de Digitale Transformatie genoemd. Voorbeelden:
  – OR’en zouden een eigen ‘Dashboard’ kunnen krijgen me daarop real time informatie uit de organisatie over thema’s die de OR belangrijk vindt, zoals bijvoorbeeld medewerkerstevredenheid, deelname aan opleidingen, werkdruk en verzuim.
  – OR’en zouden ook de veelal infrequente contacten met de achterban kunnen intensiveren tot een continue dialoog met grote groepen medewerkers, bijvoorbeeld om de actuele onderwerpen onder medewerkers te leren kennen en er snel op in te spelen of om snel een antwoord te krijgen op een vraag die OR (en bestuurder) bezighoudt.
  Op het gebied van Digitale Transformatie rapporteren de respondenten nog nauwelijks stappen van de OR. Zelfstandig stappen zetten op dit gebied kan een OR over het algemeen niet zonder professionele ondersteuning. Co-creatie tussen OR, bestuurder en HR kan alle drie de partners grote toegevoegde waarde leveren.
 6. De training ‘Hoe agendeert de OR de digitale storm?’ helpt de ondernemingsraad een stappenplan te maken om -samen met de bestuurder- de digitale transformatie tot een succes voor organisatie en medewerkers te maken.
  Power modules leveren snel kennis over de Digitale Transformatie en andere belangrijke thema’s voor de medezeggenschap.
 7. De training ‘De OR gaat digitaal’ helpt de ondernemingsraad de communicatie met de achterban met moderne middelen in te richten.

Het volledige verslag van het onderzoek ‘Hoe digitaal is de ondernemingsraad?’ vind je hier.

publicaties