Medezeggenschap op maat

Medezeggenschap op maat

Aan MEDEZEGGENSCHAP OP MAAT liggen de volgende overwegingen ten grondslag: ondernemingen en organisaties zien zich geconfronteerd met snelle, weinig voorspelbare, ontwikkelingen in hun “omgeving”, vooral in de markt; zij reageren daarop met ingrijpende aanpassingen van strategie, structuur en cultuur. Trefwoorden zijn slagvaardigheid, flexibiliteit, marktgerichtheid, openheid, vertrouwen en interne contractrelaties; medezeggenschap dient dienovereenkomstig te veranderen om conflicten en paradoxale situaties te vermijden; medezeggenschap ontwikkelt zich van toetsende naar interactieve medezeggenschap; elke onderneming of organisatie dient haar eigen weg ten aanzien van medezeggenschap te kiezen.

publicaties