Corona-crisis, zes tips voor de OR

De corona-crisis stelt veel bedrijven en instellingen op de proef. Terwijl bij de sommige organisaties de spanning hoog oploopt hebben andere met een complete leegloop te maken. Vaste ankers in het leven als werk, gezondheid, contact en plannen voor de toekomst lijken losgeslagen.
Mensen voelen zich -als ze daar tijd voor hebben- onzeker, onveilig, angstig, alleen en vervreemd.
De vraag is wat de ondernemingsraad kan doen in deze tijd van crisis.
Hieronder geven we zes tips.

1. Organiseer je als een crisisteam
Onder de druk van de omstandigheden is er een behoorlijke kans dat het contact tussen de leden van de ondernemingsraad hapert. Om als raad te kunnen blijven werken is het evenwel nodig in contact te blijven met elkaar. Je kunt ervoor kiezen om dat als gehele OR te doen, maar ook -en waarschijnlijk makkelijker- door een kleinere kern te benoemen als crisisteam.
Vergader als crisisteam dagelijks -online- op een vast moment om de actualiteiten door te nemen, informatie uitwisselen en reacties en standpunten afspreken.
Houd met een lagere frequentie de rest van OR op de hoogte zodat ze weten wat er gaande is en voelen dat ze erbij horen.

2. Bepaal je rol als OR
De ondernemingsraad is in gewone tijden een communicatiekanaal tussen medewerkers en management. In deze ongewone tijden kan de OR deze rol als volgt invullen:
o Overlegpartner voor afstemming van maatregelen die het dagelijks werk beïnvloeden;
o Meelezer om de duidelijkheid en begrijpelijkheid van informatieverstrekking aan de collega’s te bewaken;
o Loket om de vragen en opmerkingen van collega’s te ontvangen, te sorteren en door te geven;
o Thermometer voor de stemming en sfeer in de organisatie en het aankaarten van knelpunten;
o Nieuwsdienst om met verhalen, blogs, berichten en wat dies meer zij de collega’s een hart onder de riem te steken.
Bespreek met elkaar welke van deze elementen de OR precies op zich neemt.

3. Contact onderhouden met de leiding
Vraag na wie er binnen de actief zijn en bespreek met welke van deze individuen of teams je actief samenwerkt. Kies vaste momenten in de dag om informatie uit te wisselen. Voed de organisatie met de vragen, ideeën en gevoelens die onder de collega’s leven.

4. Contact onderhouden met de collega’s
Maak je bereikbaar voor de vragen en opmerkingen van collega’s via telefoon, e-mail, LinkedIn, intranetpagina. Kies voor die kanalen waar de collega’s het meest gebruik van maken.
Geef aan wanneer je bereikbaar zult zijn (‘openingstijden’) en aan hoe snel je zult reageren en houd je aan deze beloften.
Vraag en verzamel positieve verhalen en publiceer ze.

5. Duidelijk, eenduidig, begrijpelijk
Zorg ervoor dat via de verschillende kanalen steeds dezelfde boodschap wordt verstuurd. Onduidelijkheid of tegenstrijdige berichten versterken de gevoelens van onzekerheid en gebrek aan controle. Verwijs zoveel als mogelijk naar de bronnen van de organisatie of de externe bronnen waar de organisatie naar verwijst.

6. Betrouwbaar voorbeeldgedrag
Houd je aan de regels die onder deze uitzonderlijke omstandigheden zijn gaan gelden. Wees een betrouwbaar voorbeeld. Draag de regels uit en herinner daar waar nodig anderen eraan.

publicaties , ,