Publicaties overzicht

Onderzoeksverslag ‘Hoe digitaal is de ondernemingsraad?’

Digitalisering en de Digitale Transformatie als overtreffende trap veranderen organisaties

Webinar ‘Hoe agendeert de OR de digitale storm?’

Digitalisering en digitale transformatie veranderen organisaties in rap tempo. Corona versnelt

Onderzoeksverslag ‘De OR en de Digitale Transformatie’

Digitalisering is overal om ons heen. De online enquête ‘De OR en de Digitale Transformatie’ onderzocht hoe

De governancedriehoek in bedrijf

De governancedriehoek wordt gevormd door bestuur, toezichthouder (RvC/RvT) en ondernemingsraad van de organisatie.

Webinar ‘Digitale Transformatie & Medezeggenschap’

De digitale transformatie wordt ook wel de vierde industriële revolutie genoemd en belooft grote veranderingen

Digitale Transformatie: werk aan de winkel!

Beslissingen over hun digitale transformatie hebben verstrekkende

Corona-crisis: Tips voor teams onder hoogspanning

De Corona-crisis zet veel samenwerkende team onder hoogspanning. Met deze spanning omgaan vergt veel energie en

Corona-crisis, zes tips voor de OR

De corona-crisis stelt veel bedrijven en instellingen op de proef. Terwijl bij de sommige organisaties de spanning hoog oploopt hebben andere

Taboes in de ondernemingsraad

Samenwerking in een team als de ondernemingsraad is gebaat bij goede communicatie, openheid en transparantie. Een veilige en energieke sfeer zorgt voor een team op z’n best,

Ideaal: m/v-competentiemix

Waarom zijn zo weinig or-voorzitters vrouw? Shirley Mathoera sprak met dertig vrouwelijke or-voorzitters. In de praktijk stuiten velen nog altijd op weerstand.

Video-impressie “De gouden driehoek voorbij”

Tijdens het jaarcongres van Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) op 12 december 2017 organiseerde WissemaGroup de

Virtual Added Partnership

De vierde industriële revolutie, of ‘Industrie 4.0’, was dit jaar het overkoepelende thema voor belangrijke politici en topmanagers van het World Economic Forum in

Participatie in veranderingsprocessen

Er zijn velen manieren om een organisatie te veranderen. De meest eenvoudige is wellicht een nieuw organogram te tekenen en dit per mail naar alle

Teams in organisaties: overvraagd panacee

1. Inleiding Teamwork heeft voor velen een positieve connotatie: samen de schouders eronder, grote openheid, groot onderling vertrouwen

Nieuw: de netwerk-OR

Adviesbureau WissemaGroup krijgt vaak van ondernemingsraden te horen dat ze efficiënter willen werken en dat ze meer betrokkenheid van het personeel zouden willen.

Kennisdelen tussen droom en werkelijkheid

Met de explosieve groei van IT en internet zijn de mogelijkheden om kennis te delen in organisaties enorm toegenomen. De voordelen van

Kwaliteit is een zaak van de professional, rechters aan het roer

Het is een onderwerp van groot belang: kwaliteit van de rechtspraak. Wie is het beste in staat de kwaliteit te waarborgen?

Ondernemingsraad ten tijde van de economische crisis

De financieel-economische crisis is voor veel ondernemingen aanleiding om snel ingrijpende maatregelen te nemen: werktijdverkorting,

Hoe krijgt de OR meer in de melk te brokkelen?

In een interview met de Volkskrant zei Huub Willems, de scheidend voorzitter van de Ondernemingskamer, het volstrekt

De flexibele ondernemingsraad

Veel ondernemingsraden kampen met een gebrek aan tijd en kandidaten. Dat gaat ten koste van de medezeggenschap.

Maak OR netwerkorganisatie

Ondanks openstaande vacatures bij ondernemingsraden heeft de huidige maatschappij sterke behoefte aan medezeggenschap. De OR kan hierop inspelen door zich flexibeler te organiseren.

Verborgen kansen nu grijpen

Verborgen kansen nu grijpen Elke onderneming moet een denktank formeren voordat de kredietcrisis toeslaat Het aanhoudende nieuws over de kredietcrisis heeft nog niet tot drastische maatregelen in het bedrijfsleven geleid.

De multiculturele organisatie die nooit bestond

Dit artikel is de reflectie van twee opleiders en adviseurs met betrekking tot vraagstukken van interculturele samenwerking en dienstverlening en een zoektocht naar een nieuwe benadering.

Value based medezeggenschap

1. Nieuwe economie, nieuwe organisaties Het aanzien van het bedrijfsleven is wereldwijd ingrijpend aan het veranderen. Markten mondialiseren, en daarmee de concurrentie.

Medezeggenschap op maat

Aan MEDEZEGGENSCHAP OP MAAT liggen de volgende overwegingen ten grondslag: ondernemingen en organisaties zien zich geconfronteerd met snelle,