Power module van 2 uur: Psychologische veiligheid

Onderzoek wijst uit dat teams op hun best zijn als de leden psychologische veiligheid ervaren. Het gaat daarbij om vertrouwen in elkaar en gelegenheid voor ieder om haar of zijn mening te uiten. Het gaat ook om luisteren naar elkaars ideeën, je voor die ideeën openstellen en om samen ideeën combineren tot de beste oplossing. Psychologische veiligheid is niet vanzelfsprekend. Je moet er samen de voorwaarden voor creëren en de veiligheid samen bouwen en onderhouden.
Onderwerpen in de power module voor OR-leden:

  • Psychologische veiligheid, Wat is dat?
  • Past psychologische veiligheid bij onze ondernemingsraad?
  • Bouwen aan psychologische veiligheid, hoe doe je dat in de OR, in de organisatie?

Power modules voor OR-leden

  • Kennis, praktische handvatten en antwoord op je vragen om meteen aan de slag te kunnen gaan binnen je (C)OR, werkgroep of (onderdeel)commissie.
  • ‘Just in time’ te organiseren, meestal binnen een week!
  • Een power module duurt twee uur en wordt online gegeven.
  • De kosten bedragen € 95,- exclusief BTW per deelnemer.

Wil je meer informatie? Stuur ons ajb een mailtje

Power modules voor OR-leden