Power module van 2 uur: Wendbare medezeggenschap

In de VUCA wereld (Vluchtig, Onzeker, Complex, Ambigu) is het streven naar wendbare organisaties, organisaties die zich snel aan kunnen passen aan veranderende eisen en ook snel kunnen schakelen en innoveren om nieuwe kansen te benutten. Wendbare zeggenschap vraagt wendbare medezeggenschap, anders ontstaat er vertraging door het adviesproces van de ondernemingsraad of wordt de ondernemingsraad eenvoudigweg overgeslagen. Wendbare medezeggenschap vereist een zorgvuldige balans tussen meebewegen en grenzen stellen, een wendbare organisatie moet medewerkers wel stevige grond onder de voeten geven.
Onderwerpen in deze power module voor OR-leden:

  • Canvas voor wendbare medezeggenschap
  • Verschillende facetten die bijdragen aan de wendbaarheid van de ondernemingsraad
  • Richting geven als reageren te traag is
  • Meebewegen en grenzen stellen

Power modules voor OR-leden

  • Kennis, praktische handvatten en antwoord op je vragen om meteen aan de slag te kunnen gaan binnen je (C)OR, werkgroep of (onderdeel)commissie.
  • ‘Just in time’ te organiseren, meestal binnen een week!
  • Een power module duurt twee uur en wordt online gegeven.
  • De kosten bedragen € 95,- exclusief BTW per deelnemer.

Wil je meer informatie? Stuur ons ajb een mailtje

Power modules voor OR-leden