Power module van 2 uur: Veranderstrategieën en medezeggenschap

Organisatieveranderingen kunnen verschillende aspecten van de organisatie betreffen, denk bijvoorbeeld aan werkprocessen, de structuur en de cultuur. Regelmatig betreft een veranderplan niet één aspect, maar een combinatie van aspecten, bijvoorbeeld de structuur van de sales-afdeling en de aanpak van het klantencontact (gedrag/cultuur). Verschillende veranderingen vragen verschillende veranderstrategieën, aanpakken om de veranderingen daadwerkelijk tot stand te brengen. In het bijzonder veranderingen in gedrag en cultuur vereisen een goed doordachte veranderstrategie. De ondernemingsraad kan hierbij een belangrijke rol spelen, namelijk om er voor te zorgen dat het veranderplan echt goed is en de verandering succesvol. Dat voorkomt teleurstelling bij de medewerkers en de noodzaak tot een tweede verandering (reorganisatie) als de eerste niet geslaagd is.
Onderwerpen in deze power module voor OR-leden:

  • Verschillende vormen van organisatieveranderingen en verschillende veranderstrategieën
  • De rol van de medezeggenschap bij organisatieveranderingen en veranderstrategieën
  • Tips en checklists voor de verschillende veranderstrategieën

Power modules voor OR-leden

  • Kennis, praktische handvatten en antwoord op je vragen om meteen aan de slag te kunnen gaan binnen je (C)OR, werkgroep of (onderdeel)commissie.
  • ‘Just in time’ te organiseren, meestal binnen een week!
  • Een power module duurt twee uur en wordt online gegeven.
  • De kosten bedragen € 95,- exclusief BTW per deelnemer.

Wil je meer informatie? Stuur ons ajb een mailtje

Power modules voor OR-leden