Power module van 2 uur: Scenario’s: als strategie tekortschiet

De strategie voor de organisatie is het plan voor de -nabije- toekomst. Veranderingen in de buitenwereld voltrekken zich vaak zo snel dat de strategie verouderd is voor hij is uitgevoerd. Hoe kan een organisatie opereren in een onzekere buitenwereld? Scenario’s bieden een uitkomst. Een scenario schetst niet de toekomst maar één van meerdere, mogelijke toekomsten. Als je een aantal scenario’s uitwerkt en zo verschillende toekomsten verkent geeft dat handvatten om vroegtijdig te reageren en bijtijds de goede weg in te slaan.
Onderwerpen in deze power module voor OR-leden:

  • Achtergrond, betekenis en gebruik van scenario’s
  • De aanpak voor het opstellen van scenario’s
  • Als OR meesturen in de scenario’s van de organisatie
  • De meerwaarde van eigen scenario’s van de OR

Power modules voor OR-leden

  • Kennis, praktische handvatten en antwoord op je vragen om meteen aan de slag te kunnen gaan binnen je (C)OR, werkgroep of (onderdeel)commissie.
  • ‘Just in time’ te organiseren, meestal binnen een week!
  • Een power module duurt twee uur en wordt online gegeven.
  • De kosten bedragen € 95,- exclusief BTW per deelnemer.

Wil je meer informatie? Stuur ons ajb een mailtje

Power modules voor OR-leden