Power module van 2 uur: Organisch organiseren en de OR

Veel bedrijven en instellingen ervaren dat hun organisatie te statisch is om adequaat in te spelen op veranderingen. Denk aan veranderingen in de wensen en de eisen van klanten, veranderingen in concurrentieverhoudingen en in regelgeving. Ze streven daarom naar meer wendbare organisaties. Een term die hierbij veel genoemd wordt is ‘organisch organiseren’. De gedachte is dat de organisatie niet zozeer door de top gestructureerd wordt maar dat deze zich als een levend organisme ontwikkelt en groeit en krimpt naar gelang de behoefte aan producten of diensten. Dit idee heeft zeker ook criticasters. Regelmatig geuite bezwaren zijn dat dat organisch organiseren geen excuus kan zijn voor een slecht doordacht plan en dat transparantie en verantwoordelijkheid voor organisatiebesluiten ongewenst onduidelijk worden. Ondernemingsraden rapporteren dat het lastig is organisatieveranderingen te volgen bij ‘organisch organiseren’ en ook om negatieven effecten aan te kaarten en om te buigen.
Onderwerpen in deze power module voor OR-leden:

  • Organisch organiseren: verschillende vormen en voor- en nadelen
  • Succesvoorwaarden voor organisch organiseren
  • Vormgeven aan medezeggenschap bij organisch organiseren

Power modules voor OR-leden

  • Kennis, praktische handvatten en antwoord op je vragen om meteen aan de slag te kunnen gaan binnen je (C)OR, werkgroep of (onderdeel)commissie.
  • ‘Just in time’ te organiseren, meestal binnen een week!
  • Een power module duurt twee uur en wordt online gegeven.
  • De kosten bedragen € 95,- exclusief BTW per deelnemer.

Wil je meer informatie? Stuur ons ajb een mailtje

Power modules voor OR-leden