Power module van 2 uur: Netwerken met de achterban

De mogelijkheden voor de ondernemingsraad om contact te houden met de collega’s in de organisatie zijn door smartphone en social media geëxplodeerd. Daar komt bij dat de mogelijkheid van contact ook de verwachting van contact schept. Voldoet de ondernemingsraad aan de verwachtingen van contact van de collega’s in de organisatie?
Is de ondernemingsraad via WhatsApp bereikbaar? Via Twitter, Yammer?
Krijgt een collega snel antwoord op een vraag of suggesties?
Brengt de ondernemingsraad de mening van de collega’s na een poll onder de aandacht van de bestuurder?
Deze power module biedt je concrete handvatten om de communicatie met de collega’s te vernieuwen, aan verwachtingen te voldoen en de verwachtingen te managen.

Power modules voor OR-leden

  • Kennis, praktische handvatten en antwoord op je vragen om meteen aan de slag te kunnen gaan binnen je (C)OR, werkgroep of (onderdeel)commissie.
  • ‘Just in time’ te organiseren, meestal binnen een week!
  • Een power module duurt twee uur en wordt online gegeven.
  • De kosten bedragen € 95,- exclusief BTW per deelnemer.

Wil je meer informatie? Stuur ons ajb een mailtje

Power modules voor OR-leden