Power module van 2 uur: Moderne medezeggenschap

De ondernemingsraad kan op verschillende manieren samenwerken met de bestuurder (het management) aan de ene kant en met de collega’s (de achterban) aan de andere kant.
Bij de toetsende werkwijze ligt het initiatief bij de bestuurder.
Bij de interactieve aanpak trekken bestuurder en ondernemingsraad samen op. Vroegtijdige betrokkenheid maakt het mogelijk plannen te beïnvloeden voor ze ‘in beton gegoten’ zijn.
Bij de netwerkende variant zet de ondernemingsraad de collega’s in als bron van kennis en deskundigheid. Dit betekent dat de ondernemingsraad de collega’s in zijn project- of werkgroepen of commissies betrekt en meer als regisseer van het medezeggenschapsproces gaat optreden.
De power module schetst de voor- en nadelen van de varianten en wanneer je welke aanpak kan gebruiken. Moderne medezeggenschap streeft intensief met de collega’s na en vraagt een groeiproces van toetsend naar netwerkend. Dit groeiproces vraagt gezamenlijk inzet van ondernemingsraad, bestuurder en managers en medewerkers. In power module gaan we in op dit groeiproces en hoe je daar als ondernemingsraad de leiding in kunt nemen.

Power modules voor OR-leden

  • Kennis, praktische handvatten en antwoord op je vragen om meteen aan de slag te kunnen gaan binnen je (C)OR, werkgroep of (onderdeel)commissie.
  • ‘Just in time’ te organiseren, meestal binnen een week!
  • Een power module duurt twee uur en wordt online gegeven.
  • De kosten bedragen € 95,- exclusief BTW per deelnemer.

Wil je meer informatie? Stuur ons ajb een mailtje

Power modules voor OR-leden