Power module van 2 uur: Modellen voor organisatiestrategieën

Er is een aardige boekenkast volgeschreven over modellen voor de strategie van organisaties. De modellen variëren in de breedte van de analyse, dat wil zeggen in het aantal aspecten dat in de analyse betrokken wordt. Daarnaast verschillen de modellen in de handvatten en richtlijnen die ze bieden voor het opstellen van de strategie.
De keuze voor een bepaald strategiemodel houdt tot op zekere hoogte ook de keuze voor een bepaalde strategie in. Kiest de organisatie het verkeerde model, dan krijgt hij ook een falende strategie.
In deze power module voor OR-leden presenteren we een aantal veelgebruikte strategiemodellen, de sterke en zwakke punten van deze modellen en wanneer je ze wel en zeker ook niet kunt gebruiken. Verder krijg je tips voor het gesprek met de bestuurder over de strategie, het strategiemodel en de onderliggende aannames.

Power modules voor OR-leden

  • Kennis, praktische handvatten en antwoord op je vragen om meteen aan de slag te kunnen gaan binnen je (C)OR, werkgroep of (onderdeel)commissie.
  • ‘Just in time’ te organiseren, meestal binnen een week!
  • Een power module duurt twee uur en wordt online gegeven.
  • De kosten bedragen € 95,- exclusief BTW per deelnemer.

Wil je meer informatie? Stuur ons ajb een mailtje

Power modules voor OR-leden