Power module van 2 uur: Leiderschap in de ondernemingsraad

De ondernemingsraad is een democratisch gekozen orgaan en kent daarmee geen formele hiërarchie. Maar zonder sturing kan een ondernemingsraad niet functioneren, dus enig leiderschap is zeker vereist. Dat leiderschap berust in veel ondernemingsraden bij de Voorzitter of het Dagelijks Bestuur. Een ondernemingsraad kan ook kiezen voor gedeeld leiderschap, waarbij afhankelijk van het onderwerp leiderschap kan uitgaan van ieder individueel lid.
Onderwerpen in de power module voor OR-leden:

  • Teamontwikkeling en leiderschap, Wanneer kan en mag een leider opstaan?
  • Verschillende vormen: structurerend leiderschap, gedeeld leiderschap, coachend leiderschap
  • Leiderschap als ontwikkelingsproces, van de leider, van het team en van leider en team samen

Power modules voor OR-leden

  • Kennis, praktische handvatten en antwoord op je vragen om meteen aan de slag te kunnen gaan binnen je (C)OR, werkgroep of (onderdeel)commissie.
  • ‘Just in time’ te organiseren, meestal binnen een week!
  • Een power module duurt twee uur en wordt online gegeven.
  • De kosten bedragen € 95,- exclusief BTW per deelnemer.

Wil je meer informatie? Stuur ons ajb een mailtje

Power modules voor OR-leden