Power module van 2 uur: Hoe beoordeel je de strategie van de organisatie?

Organisaties bereiden zich voor op de ontwikkelingen die komen gaan door een strategie op te stellen, een plan voor de toekomst. Dit plan presenteert de bestuurder in de meeste gevallen aan de ondernemingsraad (Art. 24 WOR).
De strategie is de eerste aankondiging van de veranderingen in de organisatie die later in de vorm van adviesaanvragen aan de ondernemingsraad worden voorgelegd.
Hoewel de ondernemingsraad geen adviesrecht heeft op de strategie, is het wel belangrijk bij het gesprek over de strategie meteen de visie en ideeën van de OR op tafel te leggen. In een vroeg stadium zijn plannen immers nog te beïnvloeden en zijn er extra criteria aan keuzes toe te voegen, bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van de medewerkers.
Voor de OR is dus de vraag: Hoe beoordeel je de strategie van de organisatie? Welke suggesties geef je je bestuurder mee?
In deze power module leer je de verschillende aspecten waarop je een strategie kunt beoordelen:

  • De kwaliteit van de analyse
  • De kwaliteit van de creatieve sprong
  • De kwaliteit van de uitwerking

Daarnaast bespreken we hoe de ondernemingsraad het gesprek met de bestuurder over de strategie kan vorm geven en daarin eigen elementen voor de strategie kan aansnijden.

Power modules voor OR-leden

  • Kennis, praktische handvatten en antwoord op je vragen om meteen aan de slag te kunnen gaan binnen je (C)OR, werkgroep of (onderdeel)commissie.
  • ‘Just in time’ te organiseren, meestal binnen een week!
  • Een power module duurt twee uur en wordt online gegeven.
  • De kosten bedragen € 95,- exclusief BTW per deelnemer.

Wil je meer informatie? Stuur ons ajb een mailtje

Power modules voor OR-leden