Power module van 2 uur: Grip houden op de Digitale Transformatie

De Digitale Transformatie verandert de organisatie in al zijn haarvaten. De ontwikkelingen en veranderingen zijn niet altijd goed zichtbaar en niet alle veranderingen worden aan de ondernemingsraad voorgelegd. De consequenties kunnen ingrijpend zijn voor de toekomst van de medewerkers en voor de toekomst van de organisatie. De Digitale Transformatie roept ook vragen op over de verzameling van gegevens van klanten en medewerkers en hoe met deze gegevens wordt omgegaan. Niet alles dat kan is ook ethisch te verantwoorden of wettelijk toegestaan. De wetgever geeft de ondernemingsraad nadrukkelijk een rol op deze aspecten toe te zien.
De power module voor OR-leden ‘Grip houden op de Digitale Transformatie’ geeft je inzicht in de veranderingen die de Digitale Transformatie met zich meebrengt en waar deze de toezichthoudende taak van de ondernemingsraad raken. Voorbeeld vragen en checklists maken het makkelijker om met je bestuurder in gesprek te gaan.

Power modules voor OR-leden

  • Kennis, praktische handvatten en antwoord op je vragen om meteen aan de slag te kunnen gaan binnen je (C)OR, werkgroep of (onderdeel)commissie.
  • ‘Just in time’ te organiseren, meestal binnen een week!
  • Een power module duurt twee uur en wordt online gegeven.
  • De kosten bedragen € 95,- exclusief BTW per deelnemer.

Wil je meer informatie? Stuur ons ajb een mailtje

Power modules voor OR-leden