Power module van 2 uur: Eerste hulp bij adviseren

Het maken van een advies als ondernemingsraad kan veel vragen oproepen. In deze power module leer je een aanpak om een adviestraject stapsgewijs tot een goed einde te brengen en krijg je tips om je advies duidelijk en krachtig op te stellen.
Onderwerpen in de power module voor OR-leden:

 • Stappen in het adviesproces van de ondernemingsraad
 • Checklist voor de inhoud van de adviesaanvraag
 • Speerpunten van de ondernemingsraad
 • Contact met de collega’s (de achterban)
 • Aanvullende informatie vragen en beoordelen
 • Opstellen van het advies, formuleren van steekhoudende argumenten
 • Reageren op het besluit van de bestuurder

Power modules voor OR-leden

 • Kennis, praktische handvatten en antwoord op je vragen om meteen aan de slag
  te kunnen gaan binnen je (C)OR, werkgroep of (onderdeel)commissie.
 • ‘Just in time’ te organiseren, meestal binnen een week!
 • Een power module duurt twee uur en wordt online gegeven.
 • De kosten bedragen € 95,- exclusief BTW per deelnemer.

Wil je meer informatie? Stuur ons ajb een mailtje

Power modules voor OR-leden