Power module van 2 uur: Diversiteit en inclusie, speerpunt voor de medezeggenschap

In de natuur is het overduidelijk: door diversiteit overleeft de natuur! Verschillende soorten planten en dieren hebben elkaar nodig. Het mooie van de natuur is dat het ons dagelijks voorbeelden geeft hoe wij als mensen zouden kunnen samenleven, samenwerken en organiseren.
Een organisatie vraagt ook om diversiteit. Een organisatie die producten en diensten levert aan de samenleving zal qua personele samenstelling een spiegel moeten zijn van die samenleving. Ook hier geldt dat diversiteit de organisatie levend houdt. Diversiteit en inclusiviteit raken elkaar. We hebben elkaar nodig en sluiten dus niemand uit.
Organisaties die investeren in diversiteit en inclusiviteit hebben intensiever contact met hun omgeving en de samenleving, spelen beter in op de wensen van klanten en stakeholders en hebben meer kans op ‘overleven’.

Diversiteit en inclusiviteit zijn niet vanzelfsprekend. Onze hersenen besparen tijd door te denken in routines en in hokjes. Gemiddeld gaat meer dan 90% van ons handelen onbewust. Hoe kan je werken aan bewust bezig zijn met diversiteit en inclusie?
De ondernemingsraad speelt hierin een belangrijke rol. Juist door diversiteit en inclusiviteit worden belangen van mens en organisatie aan elkaar gekoppeld. En kunnen beiden winnen. De OR kan zijn instemmingrecht en initiatiefrecht gebruiken voor mens en organisatie.
Onderwerpen in deze power module voor OR-leden:

  • Wat wordt bedoeld met diversiteit en inclusie, en wat is het cruciale verband tussen beide?
  • Hoe divers en inclusief is de organisatie, hoe divers en inclusief zou deze willen zijn/moeten zijn?
  • Welke rol heeft de OR als gaat om diversiteit en inclusie?
  • Hoe kan de OR diversiteit en inclusie onder de aandacht brengen en stappen vooruit maken?

Power modules voor OR-leden

  • Kennis, praktische handvatten en antwoord op je vragen om meteen aan de slag te kunnen gaan binnen je (C)OR, werkgroep of (onderdeel)commissie.
  • ‘Just in time’ te organiseren, meestal binnen een week!
  • Een power module duurt twee uur en wordt online gegeven.
  • De kosten bedragen € 95,- exclusief BTW per deelnemer.

Wil je meer informatie? Stuur ons ajb een mailtje

Power modules voor OR-leden