Power module van 2 uur: De OR, politieke arena of samenwerkend team

De samenwerking binnen de ondernemingsraad kan op verschillende manieren vorm krijgen op de as tussen ‘politieke arena’ en ‘samenwerkend team’. De verschillende vormen kennen ieder hun voor- en nadelen. De keus voor een vorm is vaak niet helemaal vrij en wordt mede ingegeven door de omstandigheden. Onduidelijkheid over de gewenste samenwerkingsvorm kan grote spanningen in de ondernemingsraad geven. Voor het goed functioneren van de ondernemingsraad is het heel belangrijk de samenwerkingsvorm zorgvuldig te kiezen, in te richten en na te leven.
Verbonden met de keuze voor de samenwerkingsvorm is de keuze voor de omgang met werkgroepen en commissies: kiest de ondernemingsraad voor ‘vooraf richten’ of ‘achteraf controleren’?
Onderwerpen in de power module voor OR-leden:

  • Verschillende samenwerkingsvormen in de ondernemingsraad
  • Voor- en nadelen en overwegingen bij de keuze voor samenwerkingsvorm
  • Omgang met werkgroepen en commissie: ‘vooraf richten’ of ‘achteraf controleren’?
  • Tips voor de praktijk

Power modules voor OR-leden

  • Kennis, praktische handvatten en antwoord op je vragen om meteen aan de slag te kunnen gaan binnen je (C)OR, werkgroep of (onderdeel)commissie.
  • ‘Just in time’ te organiseren, meestal binnen een week!
  • Een power module duurt twee uur en wordt online gegeven.
  • De kosten bedragen € 95,- exclusief BTW per deelnemer.

Wil je meer informatie? Stuur ons ajb een mailtje

Power modules voor OR-leden