Power module van 2 uur: Brillenboek voor adviseren

Een organisatieverandering en de adviesaanvraag waarin deze voorgelegd wordt aan de medezeggenschap kan vanuit verschillende invalshoeken, door verschillende brillen, worden bezien. Het kijken door verschillende brillen levert een rijker beeld, een betere dialoog met het management en een beter advies.
Voorbeelden van brillen zijn:

  • De strategie bril (Hoe is de strategische onderbouwing? Welke alternatieven zijn overwogen/denkbaar?)
  • De organisatiestructuur bril (Zitten structuur en besturing consistent in elkaar?)
  • De teamsamenwerking bril (Zijn de mogelijkheden voor samenwerking/zelfsturing/zelforganisatie goed ingevuld?)
  • Werknemers bril (Wat zijn gevolgen op korte en lange termijn? Welke regelingen en maatregelen om de veranderingen te faciliteren?)
  • Organisatiecultuur (Wat zijn actuele en gewenste organisatiecultuur, hoe wordt cultuurverandering aangepakt?)
  • Financiën (Wat is de financiële onderbouwing/business case? Wat zijn aannames en uitgangspunten? Welke alternatieven zijn er te voor te stellen?)

In deze power module voor OR-leden leer je verschillende brillen kennen inclusief de vragen die erbij horen en leer je hoe je de brillen in je adviesproces kan gebruiken.

Power modules voor OR-leden

  • Kennis, praktische handvatten en antwoord op je vragen om meteen aan de slag te kunnen gaan binnen je (C)OR, werkgroep of (onderdeel)commissie.
  • ‘Just in time’ te organiseren, meestal binnen een week!
  • Een power module duurt twee uur en wordt online gegeven.
  • De kosten bedragen € 95,- exclusief BTW per deelnemer.

Wil je meer informatie? Stuur ons ajb een mailtje

Power modules voor OR-leden