Power module van 2 uur: Agile & Scrum

Agile is een visie op het wendbaar organiseren van projecten en Scrum is één van meerdere methoden om die visie in de praktijk te brengen. Agile en Scrum zijn ‘in de mode’; veel organisaties willen zich ‘agile organiseren’ of ‘gaan scrummen’. Inmiddels zijn er ook al organisaties die Agile vaarwel zeggen en teruggaan naar het traditionele. De redenen daarvoor variëren. Voorbeelden zijn het inzetten van ‘Agile’ in organisaties waar helemaal niet in projecten gewerkt wordt en het onderschatten van de betekenis van de gedrags- en cultuurverandering.
Voor de ondernemingsraad is het zaak goed op te passen als een bestuurder de weg naar ‘Agile’ in wil slaan. In deze power module leer je wat met Agile en Scrum bedoeld wordt, onder welke omstandigheden ‘Agile’ gebruikt kan worden en onder welke niet en waar je op moet letten als het gaat om de invoering (het inrichten en vormgeven van het veranderingsproces) van Agile.

Power modules voor OR-leden

  • Kennis, praktische handvatten en antwoord op je vragen om meteen aan de slag te kunnen gaan binnen je (C)OR, werkgroep of (onderdeel)commissie.
  • ‘Just in time’ te organiseren, meestal binnen een week!
  • Een power module duurt twee uur en wordt online gegeven.
  • De kosten bedragen € 95,- exclusief BTW per deelnemer.

Wil je meer informatie? Stuur ons ajb een mailtje

Power modules voor OR-leden