SER

Partner
in de alliantie
Medezeggenschap & Governance

NPK

Partner
op het gebied van
industrial design & service design

(Nederlands) Meeting More Minds

Partner bij het
Executive Programma
Moderne Medezeggenschap

(Nederlands) Nijenrode Business Universiteit

Partner bij het
Executive Programma
Moderne Medezeggenschap

(Nederlands) CouncilWise

Partner
op het gebied van
dialoogvoering via online media

(Nederlands) Montae

Partner
op het gebied van
pensioenregelingen

(Nederlands) Nationaal Register

Partner
in de alliantie
Medezeggenschap & Governance