SER

Partner
in de alliantie
Medezeggenschap & Governance

NPK

Partner
op het gebied van
industrial design & service design

Meeting More Minds

Partner bij het
Executive Programma
Moderne Medezeggenschap

Nijenrode Business Universiteit

Partner bij het
Executive Programma
Moderne Medezeggenschap

CouncilWise

Partner
op het gebied van
dialoogvoering via online media

Montae

Partner
op het gebied van
pensioenregelingen

Nationaal Register

Partner
in de alliantie
Medezeggenschap & Governance