Frank Lagerveld

Frank Lagerveld

is adviseur en managing partner bij WissemaGroup en Solvensys Restructuring Professionals. Tevens als senior director verbonden aan Value8 N.V.

“Het waarnemen en beïnvloeden van menselijk gedrag heeft me altijd  geboeid. Complexe besluit- vorming, veranderingen, onder- handelingen over grote belangen en het realiseren van resultaats- verbeteringen zijn uitdagingen waar ik graag mee aan de slag ben; bij voorkeur in een team om zo samen grensverleggend te presteren.”

Frank studeerde Rechten en Wijsbegeerte aan de Rijks- universiteit Groningen en volgde een senior executive opleiding aan de universiteit van Michigan (USA). Van 1987 tot  2003 werkte  hij bij TNT in diverse operationele directiefuncties, als HR professional en als stafmanager.

View Frank Lagerveld's profile on LinkedIn

mensen