Wendbaar organiseren, minimodules van 2 uur

Leden van ondernemingsraden krijgen te maken met heel veel verschillende onderwerpen. Over die onderwerpen worden hun mening en advies gevraagd. Het is belangrijk om over de juiste kennis te beschikken en een goed afgewogen advies te geven met oog voor de belangen van medewerkers, de organisatie en in toenemende mate andere stakeholders. Door de veelheid aan thema’s is het niet altijd makkelijk de juiste kennis onmiddellijk paraat te hebben. Scholing krijgt terecht veel aandacht binnen de medezeggenschap, maar ‘alles’ weten valt niet mee. Daar komt bij dat de ondernemingsraad vaak als eerste in de organisatie in aanraking met nieuwe thema’s; kennis is binnen de organisatie nog niet beschikbaar.
Om leden van ondernemingsraden snel van de benodigde kennis te voorzien verzorgt WissemaGroup ‘Kennis, precies op tijd’, minimodules, gericht op kennisoverdracht.
Een minimodule duurt twee uur en wordt online gegeven. Het overzicht van de beschikbare minimodules staat op deze site. Heb je vragen over een ander thema, of vragen over Kennis precies op tijd? Laat het ons weten!
Het minimum aantal deelnemers is drie. Organiseren kan op zeer korte termijn, meestal binnen een week. De kosten bedragen € 95,- exclusief BTW per deelnemer.

Minimodule: Organisch organiseren en de OR

Veel bedrijven en instellingen ervaren dat hun organisatie te statisch is om adequaat in te spelen op de veranderingen in ‘de omgeving’, in het bijzonder in de wensen en de eisen van klanten, veranderingen in concurrentieverhoudingen en in regelgeving. Ze streven daarom naar meer wendbare organisaties. Een term die hierbij veel genoemd wordt is ‘organisch organiseren’. De gedachte is dat de organisatie niet zozeer door de top gestructureerd wordt maar dat deze zich als een levend organisme ontwikkelt en groeit en krimpt naar gelang de behoefte aan producten of diensten. Dit idee heeft zeker ook criticasters. Regelmatig geuite bezwaren zijn dat dat organisch organiseren geen excuus kan zijn voor een slecht doordacht plan en dat transparantie en verantwoordelijkheid voor organisatiebesluiten ongewenst onduidelijk worden. Ondernemingsraden rapporteren dat het lastig is organisatieveranderingen te volgen bij ‘organisch organiseren’ en ook om negatieven effecten aan te kaarten en om te buigen. Onderwerpen in de minimodule:

  • Organisch organiseren: vormen en voor- en nadelen
  • Succesvoorwaarden voor organisch organiseren
  • Vormgeven aan medezeggenschap bij organisch organiseren

Minimodule aanvragen.

Minimodule: Wendbare medezeggenschap

In de VUCA wereld (Vluchtig, Onzeker, Complex, Ambigu) is het streven naar wendbare organisaties, organisaties die zich snel aan kunnen passen aan veranderende eisen en ook snel kunnen schakelen en innoveren om nieuwe kansen te benutten. Wendbare zeggenschap vraagt wendbare medezeggenschap, anders ontstaat er vertraging door het adviesproces van de ondernemingsraad of wordt de ondernemingsraad eenvoudigweg overgeslagen. Wendbare medezeggenschap vereist een zorgvuldige balans tussen meebewegen en grenzen stellen, een wendbare organisatie moet medewerkers wel stevige grond onder de voeten geven. Onderwerpen in de minimodule:

  • Canvas voor wendbare medezeggenschap
    Verschillende facetten die bijdragen aan de wendbaarheid van de ondernemingsraad
  • Richting geven als reageren te traag is
  • Meebewegen en grenzen stellen

Minimodule aanvragen.

Minimodule: Agile en Scrum

Agile is een visie op het wendbaar organiseren van projecten en Scrum is één van meerdere methoden om die visie in de praktijk te brengen. Agile en Scrum zijn ‘in de mode’; veel organisaties willen zich ‘agile organiseren’ of ‘gaan scrummen’. Inmiddels zijn er ook al organisaties die Agile vaarwel zeggen en teruggaan naar het traditionele. De redenen daarvoor variëren. Voorbeelden zijn het inzetten van ‘Agile’ in organisaties waar helemaal niet in projecten gewerkt wordt en het onderschatten van de betekenis van de gedrags- en cultuurverandering.
Voor de ondernemingsraad is het zaak goed op te passen als een bestuurder de weg naar ‘Agile’ in wil slaan. In deze minimodule leer je wat met Agile en Scrum bedoeld wordt, onder welke omstandigheden ‘Agile’ gebruikt kan worden en onder welke niet en waar je op moet letten als het gaat om de invoering (het inrichten en vormgeven van het veranderingsproces) van Agile.
Minimodule aanvragen.

Kennis precies op tijd