TeamwORk, minimodules van 2 uur

Leden van ondernemingsraden krijgen te maken met heel veel verschillende onderwerpen. Over die onderwerpen worden hun mening en advies gevraagd. Het is belangrijk om over de juiste kennis te beschikken en een goed afgewogen advies te geven met oog voor de belangen van medewerkers, de organisatie en in toenemende mate andere stakeholders. Door de veelheid aan thema’s is het niet altijd makkelijk de juiste kennis onmiddellijk paraat te hebben. Scholing krijgt terecht veel aandacht binnen de medezeggenschap, maar ‘alles’ weten valt niet mee. Daar komt bij dat de ondernemingsraad vaak als eerste in de organisatie in aanraking met nieuwe thema’s; kennis is binnen de organisatie nog niet beschikbaar.
Om leden van ondernemingsraden snel van de benodigde kennis te voorzien verzorgt WissemaGroup ‘Kennis, precies op tijd’, minimodules, gericht op kennisoverdracht.
Een minimodule duurt twee uur en wordt online gegeven. Het overzicht van de beschikbare minimodules staat op deze site. Heb je vragen over een ander thema, of vragen over Kennis precies op tijd? Laat het ons weten!
Het minimum aantal deelnemers is drie. Organiseren kan op zeer korte termijn, meestal binnen een week. De kosten bedragen € 95,- exclusief BTW per deelnemer.

Minimodule: De OR, politieke arena of samenwerkend team

De samenwerking binnen de ondernemingsraad kan op verschillende manieren vorm krijgen op de as tussen ‘politieke arena’ en ‘samenwerkend team’. De verschillende vormen kennen ieder hun voor- en nadelen. De keus voor een vorm is vaak niet helemaal vrij en wordt mede ingegeven door de omstandigheden. Onduidelijkheid over de gewenste samenwerkingsvorm kan grote spanningen in de ondernemingsraad geven. Voor het goed functioneren van de ondernemingsraad is het heel belangrijk de samenwerkingsvorm zorgvuldig te kiezen, in te richten en na te leven.
Verbonden met de keuze voor de samenwerkingsvorm is de keuze voor de omgang met werkgroepen en commissies: kiest de ondernemingsraad voor ‘vooraf richten’ of ‘achteraf controleren’?
Onderwerpen in de minimodule:

  • Verschillende samenwerkingsvormen in de ondernemingsraad
  • Voor- en nadelen en overwegingen bij de keuze voor samenwerkingsvorm
  • Omgang met werkgroepen en commissie: ‘vooraf richten’ of ‘achteraf controleren’?
  • Tips voor de praktijk

Minimodule aanvragen.

Minimodule: Leiderschap in de ondernemingsraad

De ondernemingsraad is een democratisch gekozen orgaan en kent daarmee geen formele hiërarchie. Maar zonder sturing kan een ondernemingsraad niet functioneren, dus enig leiderschap is zeker vereist. Dat leiderschap berust in veel ondernemingsraden bij de Voorzitter of het Dagelijks Bestuur. Een ondernemingsraad kan ook kiezen voor gedeeld leiderschap, waarbij afhankelijk van het onderwerp leiderschap kan uitgaan van ieder individueel lid. Onderwerpen in de minimodule:

  • Teamontwikkeling en leiderschap, Wanneer kan en mag een leider opstaan?
  • Verschillende vormen: structurerend leiderschap, gedeeld leiderschap, coachend leiderschap
  • Leiderschap als ontwikkelingsproces, van de leider, van het team en van leider en team samen

Minimodule aanvragen.

Minimodule: Psychologische veiligheid

Onderzoek wijst uit dat teams op hun best zijn als de leden psychologische veiligheid ervaren. Het gaat daarbij om vertrouwen in elkaar, gelegenheid voor ieder om haar of zijn mening te uiten, openstaan voor, en luisteren naar elkaars ideeën en samen ideeën combineren tot de beste oplossing. Psychologische veiligheid is niet vanzelfsprekend. Je moet er samen de voorwaarden voor creëren, het samen bouwen en onderhouden. Onderwerpen in de minimodule:

  • Psychologische veiligheid, Wat is dat?
  • Past psychologische veiligheid bij onze ondernemingsraad?
  • Bouwen aan psychologische veiligheid

Minimodule aanvragen.

Kennis precies op tijd