Strategie voor OR-leden, minimodules van 2 uur

Leden van ondernemingsraden krijgen te maken met heel veel verschillende onderwerpen. Over die onderwerpen worden hun mening en advies gevraagd. Het is belangrijk om over de juiste kennis te beschikken en een goed afgewogen advies te geven met oog voor de belangen van medewerkers, de organisatie en in toenemende mate andere stakeholders. Door de veelheid aan thema’s is het niet altijd makkelijk de juiste kennis onmiddellijk paraat te hebben. Scholing krijgt terecht veel aandacht binnen de medezeggenschap, maar ‘alles’ weten valt niet mee. Daar komt bij dat de ondernemingsraad vaak als eerste in de organisatie in aanraking met nieuwe thema’s; kennis is binnen de organisatie nog niet beschikbaar.
Om leden van ondernemingsraden snel van de benodigde kennis te voorzien verzorgt WissemaGroup ‘Kennis, precies op tijd’, minimodules, gericht op kennisoverdracht.
Een minimodule duurt twee uur en wordt online gegeven. Het overzicht van de beschikbare minimodules staat op deze site. Heb je vragen over een ander thema, of vragen over Kennis precies op tijd? Laat het ons weten!
Het minimum aantal deelnemers is drie. Organiseren kan op zeer korte termijn, meestal binnen een week. De kosten bedragen € 95,- exclusief BTW per deelnemer.

Minimodule: Hoe beoordeel je een strategie?

Organisaties bereiden zich voor op de ontwikkelingen die komen gaan door een strategie op te stellen, een plan voor de toekomst. Dit plan presenteert de bestuurder in de meeste gevallen aan de ondernemingsraad. En hoewel de ondernemingsraad geen adviesrecht heeft over de strategie, zal de bestuurder zeker openstaan voor de ideeën van de medezeggenschap. Wat vindt de ondernemingsraad? Hoe beoordeel je een strategie? Welke suggesties geef je je bestuurder mee?
In de minimodule leer je de verschillende aspecten waarop je een strategie kunt beoordelen:

  • De kwaliteit van de analyse;
  • De kwaliteit van de creatieve sprong;
  • De kwaliteit van de uitwerking.

En leer je hoe je de strategische dialoog met het bestuurder vorm kunt geven.
Minimodule aanvragen.

Minimodule: Modellen voor strategieën

Er is een aardige boekenkast volgeschreven over modellen voor de strategie voor organisaties. Deze modellen variëren in de scope van de analyse en de richtlijnen die ze bieden voor het opstellen van de strategie. De keuze voor een bepaald strategiemodel is tot op zekere hoogte ook de keuze voor een bepaalde strategie. Kiest de organisatie het verkeerde model, dan krijgt hij ook een falende strategie.
In deze minimodule presenteren we een aantal veelgebruikte strategiemodellen, de sterke en zwakke punten van deze modellen en wanneer je ze wel en zeker ook niet kunt gebruiken.
Minimodule aanvragen.

Minimodule: Scenario’s: als strategie tekortschiet

De strategie voor de organisatie is het plan voor de -nabije- toekomst. Veranderingen in de buitenwereld voltrekken zich vaak zo snel dat de strategie verouderd is voor hij is uitgevoerd. Hoe kan een organisatie opereren in een onzekere buitenwereld, hoe kan de medezeggenschap zicht houden op het realiteitsgehalte van de plannen van het bedrijf als de buitenwereld, bijvoorbeeld op het gebied van de Digitale Transformatie, vol verrassingen is.
Scenario’s bieden een uitkomst. Een scenario schetst niet de toekomst maar één van meerdere mogelijke toekomsten. Als je een aantal scenario’s uitwerkt en zo verschillende toekomsten verkent geeft dat handvatten om vroegtijdig te reageren en bijtijds de goede weg in te slaan.
Onderwerpen in de minimodule:

  • Wat zijn scenario’s;
  • Hoe kun je scenario’s opstellen;
  • Wat is de meerwaarde van scenario’s voor de medezeggenschap.

Minimodule aanvragen.