MZ Adviesaanvragen, minimodules van 2 uur

Leden van ondernemingsraden krijgen te maken met heel veel verschillende onderwerpen. Over die onderwerpen worden hun mening en advies gevraagd. Het is belangrijk om over de juiste kennis te beschikken en een goed afgewogen advies te geven met oog voor de belangen van medewerkers, de organisatie en in toenemende mate andere stakeholders. Door de veelheid aan thema’s is het niet altijd makkelijk de juiste kennis onmiddellijk paraat te hebben. Scholing krijgt terecht veel aandacht binnen de medezeggenschap, maar ‘alles’ weten valt niet mee. Daar komt bij dat de ondernemingsraad vaak als eerste in de organisatie in aanraking met nieuwe thema’s; kennis is binnen de organisatie nog niet beschikbaar.
Om leden van ondernemingsraden snel van de benodigde kennis te voorzien verzorgt WissemaGroup ‘Kennis, precies op tijd’, minimodules, gericht op kennisoverdracht.
Een minimodule duurt twee uur en wordt online gegeven. Het overzicht van de beschikbare minimodules staat op deze site. Heb je vragen over een ander thema, of vragen over Kennis precies op tijd? Laat het ons weten!
Het minimum aantal deelnemers is drie. Organiseren kan op zeer korte termijn, meestal binnen een week. De kosten bedragen € 95,- exclusief BTW per deelnemer.

Minimodule: Eerste hulp bij adviseren

Het maken van een advies als ondernemingsraad kan de eerste keren veel vragen oproepen. In deze minimodule leer je een aanpak om een adviestraject stapsgewijs tot een goed einde te brengen en krijg je tips om je advies duidelijk en krachtig op te stellen. Onderwerpen in de minimodule:

 • Stappen in het adviesproces van de ondernemingsraad
 • Checklist voor de inhoud van de adviesaanvraag
 • Speerpunten van de ondernemingsraad
 • Contact met de collega’s (de achterban)
 • Aanvullende informatie vragen en beoordelen
 • Opstellen van het advies, formuleren van steekhoudende argumenten
 • Reageren op het besluit van de bestuurder

Minimodule aanvragen.

Minimodule: Brillenboek voor adviseren

Een organisatieverandering en de adviesaanvraag waarin deze voorgelegd wordt aan de medezeggenschap kan vanuit verschillende invalshoeken, door verschillende brillen, worden bezien. Het kijken door verschillende brillen levert een rijker beeld, een betere dialoog met het management en een beter advies. Voorbeelden van brillen zijn:

 • De strategie bril (Hoe is de strategische onderbouwing? Welke alternatieven zijn overwogen/denkbaar?)
 • De organisatiestructuur bril (Zitten structuur en besturing consistent in elkaar?)
 • De teamsamenwerking bril (Zijn de mogelijkheden voor samenwerking/zelfsturing/zelforganisatie goed ingevuld?)
 • Werknemers bril (Wat zijn gevolgen op korte en lange termijn? Welke regelingen en maatregelen om de veranderingen te faciliteren?)
 • Organisatiecultuur (Wat zijn actuele en gewenste organisatiecultuur, hoe wordt cultuurverandering aangepakt?)
 • Financiën (Wat is de financiële onderbouwing/business case? Wat zijn aannames en uitgangspunten? Welke alternatieven zijn er te voor te stellen?)

In de minimodule leer je verschillende brillen kennen inclusief de vragen die erbij horen en leer je hoe je de brillen in je adviesproces kan gebruiken.
Minimodule aanvragen.

Minimodule: Veranderstrategieën en medezeggenschap

Organisatieveranderingen kunnen verschillende aspecten van de organisatie betreffen, denk bijvoorbeeld aan werkprocessen, de structuur en de cultuur. Verschillende veranderingen vragen verschillende veranderstrategieën, aanpakken om de veranderingen daadwerkelijk tot stand te brengen.
In het bijzonder veranderingen in gedrag en cultuur vereisen een goed doordachte veranderstrategie.
Onderwerpen in de minimodule:

 • Verschillende vormen van organisatieveranderingen en verschillende veranderstrategieën;
 • De rol van de medezeggenschap bij organisatieveranderingen en veranderstrategieën;
 • Tips en checklists voor de verschillende veranderstrategieën.

Minimodule aanvragen.

Kennis precies op tijd