Moderne medezeggenschap, minimodules van 2 uur

Leden van ondernemingsraden krijgen te maken met heel veel verschillende onderwerpen. Over die onderwerpen worden hun mening en advies gevraagd. Het is belangrijk om over de juiste kennis te beschikken en een goed afgewogen advies te geven met oog voor de belangen van medewerkers, de organisatie en in toenemende mate andere stakeholders. Door de veelheid aan thema’s is het niet altijd makkelijk de juiste kennis onmiddellijk paraat te hebben. Scholing krijgt terecht veel aandacht binnen de medezeggenschap, maar ‘alles’ weten valt niet mee. Daar komt bij dat de ondernemingsraad vaak als eerste in de organisatie in aanraking met nieuwe thema’s; kennis is binnen de organisatie nog niet beschikbaar.
Om leden van ondernemingsraden snel van de benodigde kennis te voorzien verzorgt WissemaGroup ‘Kennis, precies op tijd’, minimodules, gericht op kennisoverdracht.
Een minimodule duurt twee uur en wordt online gegeven. Het overzicht van de beschikbare minimodules staat op deze site. Heb je vragen over een ander thema, of vragen over Kennis precies op tijd? Laat het ons weten!
Het minimum aantal deelnemers is drie. Organiseren kan op zeer korte termijn, meestal binnen een week. De kosten bedragen € 95,- exclusief BTW per deelnemer.

Minimodule: Medezeggenschap à la carte: toetsend, interactief, netwerkend

De ondernemingsraad kan op verschillende manieren samenwerken met de bestuurder (het management) aan de ene kant en met de collega’s (de achterban) aan de andere kant. Bij de toetsende werkwijze ligt het initiatief bij de bestuurder. Bij de interactieve aanpak trekken bestuurder en ondernemingsraad samen op. Bij de netwerkende variant zet de ondernemingsraad de collega’s in als bron van kennis en deskundigheid. In de minimodule leer je de voor- en nadelen van de varianten en wanneer je welke aanpak kan gebruiken.
Minimodule aanvragen.

Minimodule: Wendbare medezeggenschap

Organisaties streven naar flexibiliteit om snel in te kunnen spelen op veranderingen in de wensen van hun klanten, technologische veranderingen en veranderingen in concurrentieverhoudingen. Het motto is ‘wendbaar organiseren’. Als de zeggenschap zich wendbaar organiseert, vraagt dat dan ook een aanpassing van de medezeggenschap? Wij denken van wel. Sterker nog, dat is nodig om als ondernemingsraad invloed te houden op de koers van de organisatie. In de minimodule leer je hoe je als ondernemingsraad tegelijk wendbaar kunt opereren en een invloedrijke rol spelen.
Minimodule aanvragen.

Minimodule: Communicatie en relatie met de achterban

De mogelijkheden voor de ondernemingsraad om contact te houden met de collega’s in de organisatie zijn door smartphone en social media geëxplodeerd. Daar komt bij dat de mogelijkheid van contact ook de verwachting van contact schept. Voldoet de ondernemingsraad aan de verwachtingen van contact van de collega’s in de organisatie? Is de ondernemingsraad via WhatsApp bereikbaar? Via Twitter, Yammer? Krijgt een collega snel antwoord op een vraag of suggesties? Brengt de ondernemingsraad de mening van de collega’s na een poll onder de aandacht van de bestuurder? Deze minimodule biedt je concrete handvatten om de communicatie met de collega’s te vernieuwen, aan verwachtingen te voldoen en de verwachtingen te managen.
Minimodule aanvragen.

Kennis precies op tijd