Digitale transformatie, minimodules van 2 uur

Leden van ondernemingsraden krijgen te maken met heel veel verschillende onderwerpen. Over die onderwerpen worden hun mening en advies gevraagd. Het is belangrijk om over de juiste kennis te beschikken en een goed afgewogen advies te geven met oog voor de belangen van medewerkers, de organisatie en in toenemende mate andere stakeholders. Door de veelheid aan thema’s is het niet altijd makkelijk de juiste kennis onmiddellijk paraat te hebben. Scholing krijgt terecht veel aandacht binnen de medezeggenschap, maar ‘alles’ weten valt niet mee. Daar komt bij dat de ondernemingsraad vaak als eerste in de organisatie in aanraking met nieuwe thema’s; kennis is binnen de organisatie nog niet beschikbaar.
Om leden van ondernemingsraden snel van de benodigde kennis te voorzien verzorgt WissemaGroup ‘Kennis, precies op tijd’, minimodules, gericht op kennisoverdracht.
Een minimodule duurt twee uur en wordt online gegeven. Het overzicht van de beschikbare minimodules staat op deze site. Heb je vragen over een ander thema, of vragen over Kennis precies op tijd? Laat het ons weten!
Het minimum aantal deelnemers is drie. Organiseren kan op zeer korte termijn, meestal binnen een week. De kosten bedragen € 95,- exclusief BTW per deelnemer.

Minimodule: Digitale Transformatie, welke rol pakt de OR?

De Digitale Transformatie verandert gestaag onze maatschappij, onze organisaties en het werk binnen onze organisaties. Veel van de veranderingen lijken niet op te vallen, als de zoveelste update van een app op je smartphone, maar soms geven ze een schok, bijvoorbeeld als de privacy van gegevens niet gewaarborgd blijkt, als kunstmatige intelligentie blijkt te discrimineren of als door automatisering tientallen banen verdwijnen.
De ondernemingsraad is nauw betrokken bij de veranderingen in de organisatie. Welke rol kiest hij als het gaat om de Digitale Transformatie: afwachten, meesturen of aansturen? En hoe vult de ondernemingsraad die rol in? Belangrijke vragen over een ontwikkeling die sluipenderwijs alle facetten van de organisatie op zijn kop kan zetten. Onderwerpen in de minimodule:

  • Wat is de Digitale Transformatie?
  • Hoe raakt de Digitale Transformatie organisaties?
  • Welke positie heeft de OR als het gaat om de Digitale Transformatie?
  • Welke rol kiest de OR: afwachten, meesturen of aansturen?

Minimodule aanvragen.

Minimodule: Toezicht houden op de Digitale Transformatie

De Digitale Transformatie verandert de organisatie in al zijn haarvaten. De ontwikkelingen en veranderingen zijn niet altijd goed zichtbaar en niet alle veranderingen worden aan de ondernemingsraad voorgelegd. De ondernemingsraad mag er wel iets van vinden en moet er in veel gevallen iets van vinden. De wetgever geeft de ondernemingsraad voor een aantal onderwerpen immers een toezichthoudende taak.
Deze minimodule geeft je inzicht in de veranderingen die de Digitale Transformatie met zich meebrengt en waar deze de toezichthoudende taak van de ondernemingsraad raken. Vragen en checklists maken het makkelijker om met je bestuurder in gesprek te gaan.
Minimodule aanvragen.

Kennis precies op tijd