Kennisdelen in een landelijke opsporingsdienst

Kennisdelen in een landelijke opsporingsdienst

De explosieve toename van de schaal van

Opdracht

De explosieve toename van de schaal van haar onderzoeken, de introductie van nieuwe wetgeving en de inzet van nieuwe onderzoeksmethoden vragen een nieuwe manier van de omgang met kennis en professionaliseren binnen een landelijke opsporingsdienst. De traditionele scheiding tussen werken en leren wordt overbrugd.

Aanpak

We kiezen voor een snelle en actieve veranderingsaanpak: er niet over praten, het meteen anders doen.
Het MT definieert een vijftal strategische kennisvelden en op ieder van die kennisvelden gaat een groep aan de slag. De groep is gemengd samengesteld uit deskundige en mensen uit de praktijk. De groep wisselt kennis en ervaring uit, constateert lacunes, vult die aan, bedenkt werkwijzen en protocollen, probeert die uit en steltt zijn producten via verschillende media beschikbaar (opleiding, actualiteitencollege, handboeken, intranet).

Ondertussen analyseren we met de protefeuillehouder en betrokken afdelingen de kennisinfrastructuur en bereiden deze voor op de toekomst.

Resultaten

Grote groepen medewerkers zijn met kennisdelen, met de nieuwe manier van omgaan met kennis en ervaring, bereikt. De voordelen zijn duidelijk: sneller kennis ontwikkelen en kennis verspreiden, lessen uit de praktijk snel vertalen naar de gehele organisatie.
De knelpunten in de kennisinfrastructuur zijn opgehelderd en oplossingen uitgedacht. Cruciaal is hierbij het bieden van ondersteuning aan de professionals om kennisdelen zelf te doen.
Kennis en leidinggeven aan het delen van kennis hebben een prominente plaats op de agenda van het MT gekregen.

innovatie-leiderschap