Advies ondernemingsraad

Advies ondernemingsraad


Advies ondernemingsraad


Steuntje in de rug

Veel ondernemingsraden krijgen graag een steuntje in de rug, of vragen een second opinion bij het opstellen van hun advies. Het gaat dan over ingrijpende of ingewikkelde veranderingen, veranderingen die de toekomst van de organisatie en zijn medewerkers bepalen.
WissemaGroup helpt ondernemingsraden adviseren over bijvoorbeeld reorganisaties, outsourcing, fusies en overnames.
Als haast geboden is, kan er ook haast gemaakt worden met ‘In één week adviseren!’

Onze hulp

Verschillende vormen waarin we de ondernemingsraad kunnen helpen:

  • inhoudelijke begeleiding en ondersteuning van werkgroepen of OR bij het analyseren en onderzoeken van rapporten, strategie, veranderplannen, inrichtingsplannen etc.;
  • opstellen van het advies van de OR;
  • organiseren en coördineren van een adviesproces met meerdere werkgroepen, projectgroepen of ondernemingsraden;
  • formuleren van een second opinion.
governance-medezeggenschap