Turnaround en strategiewijziging producent van stoomgeneratoren

Turnaround en strategiewijziging producent van stoomgeneratoren

Een grote internationale producent van

Opdracht

Een grote internationale producent van onder andere stoomgeneratoren en ketels voor stoomturbines in elektriciteitscentrales duikt in de rode cijfers. Concurrenten op de wereldmarkt voor installaties voor elektriciteitscentrales hebben de laatste jaren op het gebied van kwaliteit een inhaalslag gemaakt en slagen er daarnaast in hun lagere loonkosten te vertalen naar lagere prijzen.

Aanpak

Samen met het managementteam starten we een hersteltraject. Na de inventarisatie van mogelijke besparingen en de verdeling van deze in ‘snel realiseerbaar’ en ‘realiseerbaar op de wat langere termijn’ worden de eerste onmiddellijk ingezet. De analyse van de markt en de marktpositie leert dat de toegevoegde waarde verhoogd kan en moet worden, voor de klanten en voor de eigen onderneming.
De strategie wordt focus op hoogwaardige kennis en technologie, maar er wordt scherper gedefinieerd en gemanaged op standaardisering van basisproducten. Dat betekent voordeel ten aanzien van inkoopkosten, productiesnelheid en planbaarheid en dat creëert bij elkaar juist tijd voor het maatwerk waar andere specifieke klanten om vragen en voor willen betalen.
We coachen individuele managers bij het vormgeven van de veranderingen in hun onderdelen en het behalen van hun targets.

Resultaten

De cijfers worden na enkele maanden weer in het zwart geschreven.
De implementatie van de nieuwe strategie vereist wat meer tijd en wordt met veel enthousiasme ter hand genomen.
Het nieuwe elan vindt zijn weerslag in de markt; klanten zijn zeer geïnteresseerd in de innovatieve producten en diensten.

finance-development