Strategie & Waardecreatie

Strategie & Waardecreatie

In nauwe samenwerking met uw mensen verkennen we, vinden we, en ontwikkelen we winnende strategieën met effectieve business modellen toegesneden op uw organisatie.

We helpen u om de hefbomen te identificeren voor het vergroten van de omzet, het verlagen van kosten en verbeteren van de productiviteit, en die hefbomen te benutten in ambitieuze en praktische actieplannen. Strategisch excellent opereren kent in onze filosofie drie onlosmakelijk verbonden componenten.

Strategievorming

Het proces waarlangs uw strategie tot stand komt en dat belangrijke stakeholders met elkaar en de strategie verbindt. Dat het betrekken van uw medewerkers een enorme versnelling kan geven op de implementatie is inmiddels een breed gedragen opvatting. Maar waarom zou u alleen maar praten over uw klanten als u ze ook een actieve rol kan geven in het planvormingsproces? Nog sterker, waarom niet alle relevante stakeholders hier in betrekken? Wij beschikken over specifieke tools die een dergelijke co-creërende werkwijze praktisch ondersteunt.

Plankwaliteit

De inhoudelijke toetsing van het plan: doorrekenen, doordenken en op robuustheid testen in verschillende scenario’s. Een goed idee verdient een goed plan. Dat zorgt ervoor dat het initieel enthousiasme gevoed en aangewakkerd wordt met herhaalbare successen en aanhoudende groei. De brede en ruime ervaring van het bureau, het bewezen track record van onze adviseurs en onze verbondenheid met gerenommeerde universiteiten staan garant voor een goede balans tussen objectieve analyse en sound business intuition.

Strategierealisatie

Implementatie en realisatie van de plannen vormen uiteindelijk de kern.
Een succesvolle implementatie vraagt naast om kennis en ervaring op het gebied van strategie, business development en organisatiestructurering expertise op de gebieden van groepsdynamica en verandertechniek, expertise op het gebied van de menselijke maat.

Onze adviseurs hebben een wisselende achtergrond, variërend van meester in de rechten, organisatiepsycholoog, -socioloog, tot bedrijfseconoom en bedrijfskundige. Wij stellen onze adviesteam zo samen dat alle gewenste expertise in uw adviestraject beschikbaar is.